Pomóż EASA i wypełnij ankietę dotyczącą aktywności pilotów GA

Internetowa ankieta dla pilotów

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) rozpoczęła prace nad przepisami RMT.0677 mającymi "ułatwić pilotom lotnictwa ogólnego (GA) dostęp do wykonywania lotów według przepisów IFR". Kluczowym krokiem w tym procesie jest zrozumienie obecnej sytuacji, związanej z korzystaniem z ratingów IR, zwłaszcza w państwach członkowskich EASA.

Dlatego też Agencja prosi o wsparcie i wypełnienie poniższej ankiety związanej z tym tematem, a także o przekazanie jej operatorom i organizacjom zaangażowanym w szkolenie.

Ankieta dostępna jest tutaj

Agencja z góry dziękuje za przesłane kwestionariusze, wsparcie w realizacji tego zadania w zakresie tworzenia przepisów i wkład w poprawę bezpieczeństwa lotniczego w państwach członkowskich.

Ankiety można przesyłać do 1 marca 2016 r.

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus