Mniej naruszeń w niemieckiej przestrzeni VFR

AOPA Germany

Niemiecki oddział AOPA poinformował, iż dokonał się obiecujący postęp w liczbie naruszeń przestrzeni powietrznej VFR, których ilość spadła z 184 w 2004 r. do 24 w 2009 roku (do sierpnia). Niemiecka Służba Informacji Lotniczej wprowadziła szereg inicjatyw, które miały realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i które powinny być przestudiowane przez pilotów oraz służby ruchu lotniczego w innych krajach. Herwart Goldbach z FIS stwierdził, że na poprawę statystyk wpłynęły trzy główne czynniki:

  • uproszczenie przestrzeni powietrznej. Granice przestrzeni kontrolowanej zostały ponownie wytyczone, a tam gdzie to było możliwe zredukowano ich wielkości;

  • świadomość pilotów. Zespoły FIS odwiedzały targi, pokazy lotnicze i wystawy dostarczając informacji, które stworzone zostały w celu zapobiegania nieporozumieniom między pilotami i kontrolerami ruchu lotniczego;

  • nowy sprzęt ATC - system o nazwie Phoenix, opracowany przez Deutsche Flugsicherung, pomaga kontrolerom śledzić ruch, który może potrzebować specjalnej uwagi. Kontrolerzy mogą przypisać celom na radarze różne kolory, w zależności od tego, jak dużej pomocy mogą potrzebować i mogą wyświetlić poszczególne statki powietrzne w osobnych oknach. Phoenix pozwala również nałożyć cele radarowe na wykres ICAO lub mapy podejścia, co jest szczególnie pomocne, jeśli pilot traci orientację. Każda stacja FIS ma teraz dostęp do Internetu, więc kontrolerzy mogą pobrać aktualne dane pogodowe w dowolnym czasie i przekazywać je pilotom. W przyszłości będzie możliwe uaktualnienie Phoenix o rozszerzone wyświetlacze pogodowe prezentujące m.in. wielkość opadów, prognozy METAR oraz mające możliwość wysyłania zrzutu ekranu pokazującego aktualną lub ostatnią znaną pozycję samolotu do służb poszukiwawczych i ratowniczych przez e-mail lub wiadomości tekstowe;

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus