EASA zmienia podejście do lotnictwa ogólnego

Patrick Ky

Prostsze, lżejsze i bardziej życiowe przepisy dotyczące lotnictwa ogólnego. Taką obietnicę przedstawiła Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), która po raz pierwszy otwarcie zaakcentowała, iż jej podejście w kwestii ustanawiania przepisów dla GA było niewłaściwe. Pod rządami Patricka Ky, nowego Dyrektora Wykonawczego, EASA twierdzi, że jest w pełni zobowiązana do zmiany stosunków z sektorem GA.

Agencja publicznie przyznała, że zastosowanie w general aviation w całości przepisów obowiązujących aktualnie w lotnictwie komercyjnym nie przyniosło rezultatów. Nowa obietnica EASA zakłada uproszczenie administracji i procedur operacyjnych, jak również ograniczenie nadzoru. Agencja utworzy także dedykowany lotnictwu ogólnemu departament, który będzie odpowiedzialny za rozwój GA.

Zmiana podejścia EASA została bardzo dobrze przyjęta przez wiceprezesa IAOPA, Martina Robinsona, który powiedział: "Zapewnimy EASA pełne wsparcie, aby pomóc wprowadzić te piękne słowa w czyn. Teraz gdy EASA przekonała się do naszego sposobu myślenia, zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ją wesprzeć".


                                                                       Patrick Ky

Zmiana nastawienia EASA pojawiła się po tym, jak Patrick Ky odwiedził Wielką Brytanię, gdzie aktualnie krajowe przepisy GA przechodzą transformację, a brytyjskie CAA w pełni popiera inicjatywy członka parlamentu, Granta Shappsa, który chcę ograniczyć biurokrację otaczającą nadzór GA. Wielka Brytania ogłosiła także zamiar stania się najatrakcyjniejszym krajem w Europie do prowadzenia działalności GA oraz latania tam w tym sektorze lotnictwa. Według dotychczasowych założeń, przepisy muszą uwzględniać kwestie biznesowe, a bezpieczeństwo i możliwości biznesowe muszą iść w parze.

Podczas swojej wizyty, Patrick Ky spotkał się m.in. z Grantem Shappsem oraz naczelnym brytyjskiego CAA, Andrew Hainesem. Ky powołał do życia w EASA grupę europejskich specjalistów z wiedzą na temat lotnictwa ogólnego pod przewodnictwem Tony'ego Rapsona, niedawno mianowanego szefa brytyjskiego GA. EASA dała sobie trzy lata, aby rozwiązać problemy, które narosły w ciągu ostatniej dekady. Wdrażając te zmiany, EASA zwołała na 15 i 16 maja spotkanie, na którym zamierza omówić uproszczenie zasad funkcjonowania Zatwierdzonych Organizacji Szkoleniowych (Approved Training Organisation).

W przeszłości podejście oparte było na przepisach napisanych dla dużych organizacji i oczekiwaniu, że mniejsze się jakoś do nich dostosują, ale teraz Agencja przyznała, iż nie jest ono możliwe do utrzymania. Fakt ten sprawi, iż z wymogów zostanie usunięty Safety Management Systems, a audyty zostaną uproszczone. Podczas tego spotkania IAOPA będzie reprezentowana przez Petera Wilcocka z brytyjskiego oddziału AOPA.


                                                                     Martin Robinson

Martin Robinson wyjaśniał, "IAOPA uważa, że EASA znalazła się na dobrej drodze i istnieje wiele sposobów, w jaki można jej pomóc. Państwa członkowskie muszą wspierać nowe podejście, a my możemy wywierać presję na utrzymanie tego stanu. Podstawowe rozporządzenia, które wprowadziła EASA, muszą zostać zmienione i wreszcie nadarzyła się okazja, aby to zrobić. Nawet po dziesięciu latach nadal nie ma danych, których Agencja potrzebuje aby to zrobić i nadal istotne jest, aby państwa członkowskie jej w tym pomagały”.

"Kiedy mówiliśmy, że żadne nowe regulacje nie są planowane, dowiedzieliśmy się, że EASA zastanawia się nad wprowadzeniem ewentualnego wymogu montażu rejestratora rozmów w kabinie lekkich samolotów. Praktyczność, koszty i skuteczność muszą być starannie rozważone zanim wszelkie takie ruchy zostaną wykonane", dodał.

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus