Stanowisko koncernu Airbus w kwestii losów branży lotniczej

A320neo (fot. Airbus)

Stanowisko Guillaume’a Faury’ego, prezesa koncernu Airbus w sprawie poglądów na losy branży lotniczej (opublikowane 25 września br. na stronie Airbus.com i promowane w mediach społecznościowych firmy)

Cenna rola lotnictwa w społeczeństwie jest zagrożona, gdyż granice pozostają zamknięte, a wpływowe głosy w Europie wzywają do trwałego ograniczenia podróży lotniczych.

Przemysł lotniczy utrzymuje łącznie ponad 80 milionów miejsc pracy na świecie, w tym w sektorze turystycznym, łańcuchach dostaw, liniach lotniczych, lotniskach i wielu innych. Zamykanie granic i odwoływanie lotów skutkuje tym, że rodziny rozproszone po całym świecie nie są w stanie spotykać się osobiście, co pokazuje, że lotnictwo stało się podstawą stylu życia wielu ludzi.

Lotnictwo łączy i jednoczy ludzi, kultury i biznesy. Jako podstawa handlu międzynarodowego, wspiera rozwój, edukację i globalną gospodarkę. Podróże lotnicze nie tylko poszerzają nasze horyzonty intelektualne, ale także łagodzą napięcia, łącząc nas, abyśmy mogli się od siebie uczyć i rozumieć się lepiej. W ten sposób pomaga znaleźć odpowiedzi na nasze wspólne problemy. Lotnictwo gwarantuje pokój i stabilność na świecie. Stanowi podstawę multilateralizmu, dyplomacji i ułatwia rozwiązywanie konfliktów, do czego przywykliśmy w drugiej połowie XX wieku. Jasne jest więc, że lepiej połączony świat to świat lepiej prosperujący, oferujący dobrobyt stanowiący podstawę innowacji na dużą skalę i trwałej transformacji. Im dłuższa będzie przerwa w międzynarodowym handlu i ruchu, tym poważniejsze czekają nas konsekwencje.

Przedłużająca się trudna sytuacja gospodarcza sprawi, że rządy i przedsiębiorstwa będą miały większe kłopoty z rozwiązaniem najpilniejszych problemów. Jeśli mamy stawić czoła największemu wyzwaniu naszych czasów - zmianom klimatu - potrzebne są poważne zmiany w skali globalnej. Aby sprostać temu wyzwaniu, potrzebna jest szybka transformacja wszystkiego: od energetyki i transportu po przemysł ciężki i budownictwo. To z kolei zależy od zdolności do pilnego inwestowania ogromnych środków kapitałowych. Jednak obecny kryzys ogranicza inwestycje biznesowe, a z powodu zamkniętych granic świat stał się w 2020 roku bardziej niestabilnym miejscem: z powodu rosnących nacjonalizmów, konfliktów geopolitycznych i protekcjonizmu. Wszystkie nasze dotychczasowe osiągnięcia jako ludzkości są zagrożone podczas obecnej pandemii. Pozwala to zrozumieć, dlaczego bezpieczne i szybkie ożywienie podróży lotniczych może pomóc zagoić rany wywołane tym kryzysem.

Niestety, ponieważ społeczna troska o środowisko rośnie, wartość lotnictwa dla społeczeństwa jest obecnie kwestionowana. Zatem rozwiązanie tego problemu stało się teraz priorytetem. Każda branża musi wziąć udział w transformacji klimatycznej i my już jesteśmy na to zdecydowani. Choć emisje pochodzące z lotnictwa stanowią tylko 2-3% wszystkich emisji CO2 spowodowanych przez człowieka, chcemy stać na czele wielkiej transformacji klimatycznej. Ambicją firmy Airbus jest przewodzenie dekarbonizacji naszego sektora i zbudowanie do 2035 roku pierwszego na świecie bezemisyjnego samolotu pasażerskiego. Jesteśmy zaangażowani w stosowne prace, o czym świadczą nasze nowe projekty koncepcyjne samolotów bezemisyjnych. Wierzymy, że wraz z kluczowymi partnerami możemy stać się pionierami w branży, tak aby komercyjne loty bezemisyjne stały się rzeczywistością.

W latach dwudziestych oczekujemy daleko idących postępów technologicznych w kierunku lotnictwa bezemisyjnego, a rządy nadają rozwojowi nowy impuls, przeznaczając środki na finansowanie badań na rzecz zrównoważonego lotnictwa. Naszym zdaniem debata w Europie i na całym świecie wymaga pilnego przeformułowania. Przemysł lotniczy wkracza właśnie w okres innowacji, których znaczenie przekracza znaczenie wszystkich wcześniejszych osiągnięć, od zarania podróży lotniczych. Lotnictwo pozostawia niewiele fizycznego śladu w ekosystemie - krajobrazy, flora, fauna i naturalne koryta rzek pozostają nietknięte, gdy przelatują nad nimi samoloty. A co z innymi branżami transportu? Na przykład oczekiwania co do tego, co kolej może zaoferować sama kolej, wykraczają poza obecną rzeczywistość.

Szybka sieć w Europie pozostaje rozdrobniona. Tymczasem lotnictwo oferuje pasażerom niezrównaną liczbę połączeń - 8600 bezpośrednich tras między miastami w samej Europie - i większy zasięg: średnia odległość każdego lotu w Europie to ponad 1700 km, czyli ponad pięć razy więcej niż długość większości podróży koleją. Lotnictwo zapewnia te korzyści, jednocześnie chroniąc Ziemię i jej ekosystem - to zachęca nas do bycia jeszcze bardziej wizjonerskimi z ekologicznego punktu widzenia. Obecny czas jest trudny dla wszystkich. Moje przesłanie dla decydentów jest jasne: lotnictwo jest niezastąpioną siłą działającą na rzecz dobra na świecie. Tak musi pozostać także w świecie po pandemii.

Źródło: Airbus
comments powered by Disqus