Rusza Fundacja Airbusa

Airbus

Airbus utworzył Fundację (Airbus Corporate Foundation), która ma na celu pomoc w prowadzeniu działalności dobroczynnej na całym świecie pod jednym dachem w ramach międzynarodowej sieci pracowników, stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych. Fundacja Airbusa rozpoczęła działalność 1 grudnia br. Prezesem Rady Nadzorczej został mianowany prezes i dyrektor generalny Airbusa Tom Enders. Rada Nadzorcza mianowała Andreę Debbané na stanowisko generalnego delegata Fundacji.

Od wielu lat odpowiedzialność społeczna wraz z dbałością o środowisko naturalne zajmuje istotne miejsce w działalności Airbusa. Fundacja, która rozpoczyna działalność z budżetem 2,5 mln euro, skoncentruje swoje działania na trzech kluczowych obszarach: pomocy humanitarnej i wsparcia dla społeczności lokalnych, rozwoju młodzieży oraz ochrony środowiska naturalnego.

W dziedzinie ochrony środowiska naturalnego fundacja będzie się zajmować poprawą i wzrostem świadomości na temat zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym oraz wspieraniem projektów koncentrujących się szczególnie na zachowaniu bioróżnorodności. Fundacja chce pomagać także młodzieży w rozwijaniu umiejętności potrzebnych w dalszym etapie życia – szczególnie zaś chce rozwijać poczucie globalnego i międzykulturowego obywatelstwa. Trzecią dziedziną działalności fundacji będzie niesienie pomocy w sytuacjach klęsk żywiołowych oraz rozwój społeczności lokalnych tam, gdzie Airbus prowadzi działalność.

„Airbus staje się firmą międzynarodową, działającą w skali globalnej. Wraz z ekspansją naszej działalności rozwijała się także nasza działalność dobroczynna, w ramach której powstało wiele projektów o dużym znaczeniu dla lokalnych społeczności na całym świecie. Angażując czas, wiedzę i skromne zasoby Airbus i jego pracownicy mogą udzielić wsparcia w rozwoju dynamicznych i trwałych społeczności, dzięki czemu świat stanie się lepszym domem” – powiedział Tom Enders z okazji pierwszego spotkania Rady Nadzorczej.

Fundacja będzie elementem angażującym pracowników w rozmaite projekty w ich własnych społecznościach. Dzięki globalnemu uczestnictwu swoich pracowników Airbus chce promować i dzielić się wartościami, które przyniosły firmie dotychczasowy sukces i które zapewnią jej świetlaną przyszłość: innowacyjność i pionierski duch, rozwój talentów na całym świecie i tworzenie wartości przy minimalnym wpływie na środowisko naturalne.

„Z pewnością źródłem inspiracji dla nas jest zaangażowanie wielu pracowników Airbusa w działania ogólne i wsparcie udzielone przez nich w przeszłości wielu akcjom pomocy humanitarnej” – powiedział Tom Enders. „Liczymy na ich czynne zaangażowanie w przyszłości oraz wyjątkowe wsparcie, którego źródłem może być sieć naszych klientów i dostawców międzynarodowych”.

Rada Nadzorcza zdobyła poparcie czterech międzynarodowych członków zewnętrznych, którzy wniosą konkretne doświadczenie i wiedzę w różnych obszarach, w których fundacja będzie działać. Są to Kriss Akabusi, Marcel Rufo, Manuel Toharia Cortes i Henning Voscherau.

Lotnictwo jest kluczowym wskaźnikiem globalnego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz podstawowym zasobem wykorzystywanym szeroko w działaniach o charakterze humanitarnym na całym świecie. Airbus chce wykorzystać swój potencjał oraz połączyć siły ze swymi klientami we wspólnych akcjach humanitarnych. Samoloty Airbusa będą wykorzystane do niesienia pomocy humanitarnej, wsparcia dla społeczności lokalnej, walki z biedą, do transportu środków pomocowych i udzielania pomocy ofiarom klęsk żywiołowych.

Dodatkowe informacje o fundacji znaleźć można na stronie Airbusa.
 

Źródło: Airbus
comments powered by Disqus