Porty lotnicze jutra: środowiska energetyczne przyszłości?

Obsługa samolotu na płycie lotniska o wschodzie słońca (fot. Airbus)

Airbus nawiązuje partnerstwa, aby urzeczywistnić koncepcję „Wodorowego hubu na lotniskach”.

Porty lotnicze przodują w procesie przechodzenia branży lotniczej na operacje neutralne dla klimatu. Koncepcja Airbusa „Wodorowego hubu na lotniskach” łączy kluczowych interesariuszy  działających na lotniskach w celu lepszego zrozumienia potrzeb infrastruktury, która musi obsługiwać przyszłe samoloty i opracowania zasad stopniowej dekarbonizacji całej infrastruktury związanej z portami lotniczymi - na rzecz użycia wodoru.

Oczekuje się, że zastosowanie wodoru do zasilania samolotów przyszłości nie tylko znacznie zmniejszy emisje gazów spalinowych z lecących samolotów, ale może też pomóc w dekarbonizacji działań naziemnych, związanych z transportem lotniczym. Z pewnością istnieje taka potrzeba. Działalność prowadzona w portach lotniczych odpowiada za około 2-3% całkowitej emisji przemysłu lotniczego. Daje to około 15–20 megaton emisji CO₂ rocznie na całym świecie. Z tego powodu zarządzający portami lotniczymi zaczynają teraz ponownie zastanawiać się, w jaki sposób mogą modernizować i obsługiwać swoją infrastrukturę, aby zmniejszyć ogólny wpływ na środowisko naturalne. Jednym z obiecujących pomysłów jest zbudowanie systemu lotniskowego, w którym wodór zajmuje centralne miejsce.

W 2020 r. Airbus uruchomił inicjatywę „Wodorowego hubu na lotniskach” (Hydrogen Hub at Airports), aby pomóc portom lotniczym zastanowić się, jak to zrobić. Koncepcja ma na celu przyspieszenie badań nad wymaganiami dotyczącymi infrastruktury dla przyszłych samolotów wodorowych, a także niskoemisyjnych operacji lotniczych. Różne władze portów lotniczych, linie lotnicze oraz dostawcy paliw i energii już teraz chcą dołączyć do inicjatywy.

Przedstawiamy koncepcję Hydrogen Hub na lotniskach

Lotniska to skomplikowane zasoby infrastrukturalne, które opierają się na głębokich współzależnościach między wieloma systemami, strukturami i interesariuszami. Na przykład transport naziemny na lotniskach obejmuje nie tylko transport pasażerów autobusami do i z samolotu, ale także pojazdy ciężarowe – takie jak holowniki lotnicze i ciężarówki dla logistyki. Tradycyjnie pojazdy te były napędzane paliwami kopalnymi, które przyczyniają się do ogólnej emisji gazów cieplarnianych na lotniskach. Za to wodór może drastycznie obniżyć emisje pochodzące z naziemnego transportu lotniskowego. Ponadto lotniska wymagają ogromnych ilości energii do instalacji chłodzenia i ogrzewania – ich wpływ na środowisko można również złagodzić dzięki wodorowi.

Produkcja (i skraplanie) wodoru na miejscu może być obiecującą opcją dla portów lotniczych pozwalającą zaspokoić ich indywidualne potrzeby energetyczne. Rozwiązanie to wyeliminowałoby potrzebę przywożenia wodoru od zewnętrznych producentów, co dodatkowo ograniczyłoby emisje. Dzięki temu lotniska mogłyby stać się w przyszłości ekosystemami energetycznymi, których podstawą jest produkcja ciekłego wodoru.

„Porty lotnicze mają do odegrania kluczową rolę w umożliwieniu transformacji systemu transportu lotniczego na taki, który będzie neutralny dla klimatu. Hub wodorowy na lotniskach umożliwia nam współpracę z partnerami w celu zdefiniowania potrzeb, dzięki czemu możemy utorować drogę do upowszechnienia stosowania wodoru w lotnictwie do 2035 roku”, mówi Lionel Cousseins, menadżer odpowiadający za rozwój rynku i relacje z liniami lotniczymi w projekcie ZEROe.

Partnerstwa w całym ekosystemie lotnisk

Do tej pory Airbus podpisał porozumienia o współpracy (MoU) z dwoma liniami lotniczymi w celu oceny potrzeb związanych z tworzeniem infrastruktury wodorowej na lotniskach. Na przykład porozumienie z SAS Airlines służy obecnie do badania wymagań dotyczących infrastruktury lotniskowej do obsługi przyszłych samolotów hybrydowych, elektrycznych i wodorowych. Podobną umowę o współpracy Airbus zawarł również z easyJet. Oczekuje się, że wyniki obu badań zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

Ale partnerstwa z liniami lotniczymi to dopiero początek. Aby można było w pełni wykorzystać potencjał wodoru, cały układ portów lotniczych – władze lotnisk, dostawcy energii, organy regulacyjne – muszą zacząć współpracę. W tym celu Airbus podpisał umowę o partnerstwie z ADP (Paris Airports) i Air Liquide, która ma pozwolić lepiej zrozumieć potrzeby w zakresie infrastruktury wodorowej na paryskich lotniskach Charles-de-Gaulle (CDG) i Orly (ORY).

Źródło: Airbus
comments powered by Disqus