Konstelacja DMC zwiększa możliwości monitorowania Ziemi

Rzeka Mississippi – obraz wykonany przez satelitę konstelacji DMC Alsat-1B, fot. Airbus

Spółka Airbus Defence and Space rozszerzyła swoją ofertę o nowe usługi monitorowania dużych powierzchni naszego globu za pośrednictwem konstelacji satelitarnej DMC, zwiększając jej rozdzielczość (od 12 do 24 m) i dodając nowe pasma spektralne, w tym Red-Edge, Blue, Coastal Blue i kanał panchromatyczny. Oznacza to zwiększenie wartości kluczowych usług realizowanych przy użyciu konstelacji DMC dla ich odbiorców z takich branż, jak rolnictwo, ochrona środowiska i zarządzanie kryzysowe.

Rozbudowa dotychczasowej konfiguracji tworzących tę konstelację satelitów jest efektem zawarcia na wyłączność umów handlowych z operatorem misji satelitarnej Alsat-1B – Algierską Agencją Kosmiczną ASAL – oraz realizującą misję KazSTSAT spółką Ghalam LLP. Zawarte porozumienia są ważnym krokiem dla wszystkich ich stron, gdyż dają obu partnerom lokalnym dostęp do wiedzy fachowej i doświadczenia spółki Airbus w zakresie kompleksowej obsługi misji satelitarnych, a europejskiemu koncernowi pozwalają rozszerzyć ofertę dzięki możliwości korzystania z wyposażenia satelitów ASAL i Ghalam LLP.

„Nasz zespół w Guildford zajmuje się usługami obrazowania świadczonymi z wykorzystaniem konstelacji DMC już od 2004. Zawarta umowa oznacza dla naszych klientów korzyści wynikające z ciągłości, przewidywalności cen, poszerzonej oferty i naszego wieloletniego doświadczenia.  Jest dla nas też ogromnie ważne, aby dzięki uzyskanemu dostępowi do nowych misji zwiększać wkład Wielkiej Brytanii w inicjatywy prowadzone w ramach Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów", powiedział Phil Brownnett, dyrektor programów brytyjskich w pionie Intelligence spółki Airbus Defence and Space.

Konstelacja DMC od lat stanowi fundament sukcesów odnoszonych przez największe programy monitorowania satelitarnego prowadzone na potrzeby rolnictwa Stanów Zjednoczonych i Europy, a także walki z deforestacją dorzecza Amazonki. System ten będzie nadal uzupełniać obrazy dostarczane przez misje Sentinel-2 i Landsat-8. Dodatkowe zwiększenie skuteczności monitorowania naszej planety przyniesie w przyszłości jego integracja z innymi programami satelitarnymi spółki Airbus, takimi jak OneAtlas, Verde czy Starling. Warta uwagi jest w szczególności pozyskana możliwość obrazowania w paśmie Red-Edge, gdyż pozwala ono obliczać parametry biofizyczne roślin, m.in. zawartość chlorofilu, a co za tym idzie, zdobywać wiedzę o zawartości azotu w liściach.

Wraz z dostępem do konstelacji DMC, spółka Airbus Defence and Space oferuje swoim kontrahentom na prawach wyłączności dostęp do największej floty satelitów obserwacji Ziemi o wysokiej rozdzielczości obrazu: bliźniaczych satelitów Pléiades, satelitów SPOT 6 i SPOT 7 oraz niewrażliwych na warunki pogodowe satelitów TerraSAR-X, TanDEM-X i PAZ. Współpraca z satelitami partnerów –TripleSat i KazEOSat – dodatkowo zwiększa te możliwości.

Surrey Satellite Technology Ltd., spółka zależna spółki Airbus, współpracowała z agencją ASAL przy konstruowaniu i budowie satelity Alsat-1B. Współtworzyła też z firmą Ghalam LLP satelitę KazSTSAT.

Źródło: Airbus
comments powered by Disqus