Airbus przewiduje, że w najbliższych 20 latach będzie potrzeba ponad 39 tys. nowych samolotów

Airbus – flaga (fot. Airbus)

Światowa flota samolotów pasażerskich i towarowych zwiększy się ponad dwukrotnie z dzisiejszych prawie 23 000 do niemal 48 000 do 2038 roku, przy wzroście ruchu o 4,3% rocznie. Rynek przewozów lotniczych będzie potrzebował 550000 nowych pilotów i 640000 nowych techników.

Z prognozowanych 47680 samolotów latających w 2038 r. 39 210 dopiero zostanie wyprodukowanych, natomiast 8470 będzie maszynami już obecnie eksploatowanymi przez przewoźników. Kierownictwo Airbusa uważa, że poprzez wprowadzenie do linii lotniczych najnowszej generacji paliwooszczędnych samolotów takich jak maszyny z rodzin A220, A320neo, A330neo i A350, firma łącząc więcej ludzi na świecie znacznie przyczyni się do stopniowej dekarbonizacji transportu lotniczego oraz osiągnięcia celu, jakim jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla wzrost gospodarczy od 2020 r.

Dążąc do odzwierciedlenia ewolucji w technologiach lotniczych, Airbus uprościł prowadzoną segmentację rynkową w celu uwzględnienia pojemności, zasięgu i rodzaju zadań produkowanych samolotów. Na przykład maszyna A321 latająca na krótkich trasach będzie klasyfikowana jako mała (S), podczas gdy samoloty A321LR lub XLR operujące na długich dystansach należy klasyfikować jako średnie (M). Choć A330 zasadniczo jest zaliczany do kategorii maszyn średnich (M), linie będą zapewne nadal używać go do obsługi segmentu rynku przeznaczonego dla dużych maszyn (L), takich jak A350 XWB.

Zgodnie z najnowszą prognozą rynkową Airbusa na lata 2019–2038, według powyższej segmentacji, rynek będzie potrzebował 39210 nowych samolotów pasażerskich i cargo – 29720 małych (S), 5370 średnich (M) i 4120 dużych (L). Spośród nich 25000 stanowić będą maszyny dokupione dzięki wzrostowi rynku, zaś 14210 stanowić mają nowe samoloty zastępujące starsze modele i oferujące większą wydajność operacyjną.

Ruch lotniczy okazał się odporny na wstrząsy gospodarcze i wzrósł ponad dwukrotnie od 2000 r. W coraz większym stopniu odgrywa on kluczową rolę w łączeniu dużych skupisk ludności, zwłaszcza na rynkach wschodzących, gdzie skłonność do podróży powietrznych należy do najwyższych na świecie, gdyż koszty lub położenie geograficzne uniemożliwiają tam korzystanie z alternatywnych środków transportu. Dziś około jedna czwarta światowej populacji miejskiej wytwarza ponad jedną czwartą globalnego PKB, a ponieważ oba mierniki są kluczowymi czynnikami wzrostu, Aviation Mega Cities (AMC) będą napędzać rozwój globalnej siatki połączeń lotniczych. Postępy w uzyskiwaniu wyższej efektywności paliwowej będą natomiast skłaniały przewoźników do zamawiania samolotów mających zastąpić eksploatowane już, a mniej wydajne pod tym względem maszyny.

„Prognozowany roczny wzrost rynku o 4% odzwierciedla odporność branży lotniczej na krótkoterminowe wstrząsy gospodarcze i zaburzenia geopolityczne. Gospodarki rozwijają się dzięki transportowi lotniczemu. Ludzie chcą podróżować” – powiedział Christian Scherer, dyrektor handlowy Airbus i szef Airbus International. „Lotnictwo komunkacyjne stymuluje światowy wzrost gospodarczy i zapewnia środki do życia 65 milionom gospodarstw domowych, co pokazuje ogromne korzyści, jakie nasza firma przynosi wszystkim społeczeństwom i globalnemu handlowi”.

Samoloty Airbusa są liderami rynku w swoich segmentach. Segment Small (S) obejmuje rodzinę A220 i wszystkie warianty rodziny A320. Podstawowe produkty Airbusa w segmencie Medium (M) to rodzina A330 i A330neo, można też do niego zaliczyć mniejsze wersje A321LR i XLR używane na długich trasach. W segmencie Large (L) Airbus jest reprezentowany przez samoloty rodziny A330neo wraz z rodziną większych A350 XWB, która obejmuje też wersję Ultra Long Range (ULR). Segment L jest również obsługiwany przez A380.

Źródło: Airbus
comments powered by Disqus