Airbus Helicopters zwiększa wsparcie dla śmigłowców Cougar i Caracal francuskich sił zbrojnych

H225M Caracal w locie nad wodą (fot. Airbus Helicopters)

Airbus Helicopters z firmą partnerską Heli Union zawarły umowę na świadczenie usług globalnego wsparcia technicznego dla floty śmigłowców Cougar i Caracal należących do francuskich Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych. Ze strony wojskowej kontrakt negocjowała i podpisała agencja DMAé, odpowiedzialna za poprawę dostępności wojskowych statków powietrznych we Francji. Dla Airbus Helicopters to pierwsza umowa podpisana jako rezultat nowego podejścia do eksploatacji wojskowych statków powietrznych, zainicjowanego przez minister obrony Florence Parly.

Celem wieloletniego kontraktu jest zwiększenie dostępności Caracali i Cougarów poprzez przeniesienie na Airbus Helicopters odpowiedzialności za cały zakres wsparcia technicznego i logistycznego tych śmigłowców. Airbus Helicopters zobowiązał się do ograniczenia liczby maszyn poddawanych długotrwałym obsługom poprzez skrócenie czasu trwania prac serwisowych dla każdego typu śmigłowca nawet o 20%. Ponadto zobowiązania podjęte w zakresie logistyki i pomocy technicznej zmniejszą przestoje związane z obsługami wojskowych wiropłatów.

„Nasza firma zobowiązała się do osiągnięcia ambitnych poziomów wydajności we wsparciu śmigłowców Cougar i Caracal służących francuskim wojskom lądowych i siłom powietrznym”, powiedział Bruno Even, prezes Airbus Helicopters. „Umowa jest wynikiem miesięcy współpracy z DMAé i jestem przekonany, że zapewni wsparcie, jakiego siły zbrojne oczekują, pozwalając francuskim żołnierzom wykonywać ważne zadania w kraju i za granicą”. Airbus Helicopters zaproponuje też, we współpracy z Heli Union, uruchomienie centrum serwisowego w pobliżu jednej z baz wojskowych w Pau; ponadto zaangażuje znaczną liczbę małych i średnich francuskich przedsiębiorstw do naprawy agregatów i wyposażenia.

Francuskie siły zbrojne używają 18 maszyn H225M Caracal oraz 26 Cougarów. Niektóre z nich wykonują obecnie w operacjach zagranicznych zadania transportu wojsk, wsparcia sił specjalnych oraz misje poszukiwawczo-ratownicze.

Źródło: Airbus Helicopters
comments powered by Disqus