Robocze prace Biura Organizacyjnego AIR SHOW - 2011

Air Show 2011 (logo)

Przedstawiciele Biura Organizacyjnego AIR SHOW – 2011 na czele z zastępcą Szefa Sztabu Sił Powietrznych - gen. bryg. Jerzym Fryczyńskim i Dyrektorem Biura Organizacyjnego AIR SHOW – 2011 płk Januszem Chwiejczakiem, rozpoczęli cykl spotkań celem pozyskania instytucji wspierających XII Edycję Międzynarodowych Pokazów Lotniczych a także sponsorów imprezy.

Ze względu na lotniczy charakter przedsięwzięcia, organizatorzy liczą na największe wsparcie instytucji związanych z przemysłem lotniczym.

Po objęciu przez Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego honorowego patronatu nad Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi AIR SHOW – 2011, prowadzone są prace nad pozyskaniem patronów medialnych wydarzenia. Wstępne rozmowy dają gwarancje na udział w przedsięwzięciu telewizji Discovery Channel. Z pozostałymi partnerami medialnymi prowadzone są spotkania robocze.

Instytucje i przedstawicieli mediów chętnych do wsparcia imprezy i współpracy przy organizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW – 2011 serdecznie zapraszamy do rozmów!

płk Janusz Chwiejczak
Dyrektor Biura Organizacyjnego AIR SHOW – 2011

Źródło: Air Show
comments powered by Disqus