Fototrybuna na Air Show w Radomiu

Fototrybuna na pokazach lotniczych

Czerpiąc inspiracje z zagranicznych imprez lotniczych Biuro Organizacyjne Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW-2013 postanowiło wydzielić dla fotografów lotniczych i operatorów kamer oddzielny sektor z platformą widokową, zwaną dalej FOTOTRYBUNĄ.

Jest to oferta wyłącznie odpłatna, skierowana do maksymalnie 150 osób powyżej 18. roku życia. Wstęp na FOTOTRYBUNĘ umożliwiony zostanie tylko osobom, które wykupią miejsce, wypełniając kwestionariusz umieszczony na stronie internetowej pokazów www.airshow.sp.mil.pl (w tym podając dane osobowe potrzebne do rejestracji i ubezpieczenia) oraz uiszczą opłatę akredytacyjną na konto stowarzyszenia SWAT (dane zostaną przekazane w wiadomości email)  do 8 sierpnia 2013 r.
 
Dodatkowe informacje: Biuro Prasowe AIR SHOW-2013 22 68 25 060, email: rzecznik@sp.mil.pl
 
AKREDYTACJA FOTO PROWADZONA BĘDZIE POPRZEZ WYPEŁNIENIE WNIOSKU W ZAKŁADCE "FORMULARZ AKREDYTACJI FOTO" W DZIALE MEDIA W DNIACH 24.07.2013 - 07.08.2013.

AKREDYTACJA ROZPOCZĘŁĄ SIĘ 24.07.2013 o godz. 8.00.

Liczba akredytacji ograniczona do limitu 150 zgłoszeń.

O przyznaniu akredytacji decydować będzie kolejność dokonania wpłaty.

Wymiary platformy: 24 metry szerokości, 8 metrów głębokości, 4 poziomy, przewyższenie poziomów 40 centymetrów.  Na środku platformy schodki prowadzące na poszczególne poziomy.  Umiejscowienie na terenie pokazów, po wschodniej stronie strefy VIP i Prasy.  Platforma stanie w odległości do 5 metrów od barierek frontowych – wolna przestrzeń stanowić będzie teren dla operatorów video z cięższym sprzętem na statywach. Platforma będzie odgrodzona od strefy dostępnej dla publiczności.  W okolicy FOTOTRYBUNY ulokowane zostanie stoisko firmy fotograficznej (Canon, Sony).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.airshow.sp.mil.pl

Źródło: Air Show
comments powered by Disqus