Poprawki do AIP - zmiana AIP AMDT 100

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

3 listopada ukazała się zmiana AIP AMDT 100.
 

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY! dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


Zmiana zacznie obowiązywać od 17 grudnia 2009

Znajdziemy w niej, między innymi:

GEN:

  • aktualizacja listy poprawek ręcznych do AIP,

  • aktualizacja wykazu różnic między przepisami krajowymi a Załącznikiem 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Służby Informacji Lotniczej,

  • zmiany edytorskie.

ENR:

  • zmiany edytorskie.

AD:

  • zmiany edytorskie.


SUP 58/09 (AD 2 EPWR)
Obowiązuje od 17 DEC 2009
Obowiązuje do 31 MAR 2010 EST

Zawartość: PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU WROCŁAW/STRACHOWICE (EPWR) NA PŁYCIE POSTOJOWEJ NR 2

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus