Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 235, MIL AIP AIRAC AMDT 127, VFR AIP AIRAC AMDT 137

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 235, MIL AIP AIRAC AMDT 127, VFR AIP AIRAC AMDT 137.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 235
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- aktualizacja zestawienia przepisów krajowych oraz międzynarodowych porozumień i konwencji;
- wprowadzenie wskaźników lokalizacji dla lądowisk: BYDGOSZCZ BAZA LPR (EPBH) i TUBĄDZIN (EPCT);
- wprowadzenie pomocy radionawigacyjnej DME PSZ (Pszczyna);
- aktualizacja informacji o opłatach za korzystanie z lotniska na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA);
- zmiany edytorskie.

ENR:
- zmiana godzin aktywności EPTS06;
- nowa częstotliwość KĘTRZYN w EPTR62;
- aktualizacja przepisów oraz dodanie nowych stref dotyczących użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych:
Szymankowo, Terespol, Żary;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Czaplinek, Jezierzyce, Kielce/Święty Krzyż, Rzeszów/Sucha Góra;
- usunięcie informacji o przeszkodzie lotniczej: Będzin;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja odstępstw DAAD dla lotnisk Łódź (EPLL), Poznań-Ławica (EPPO), Warszawa im. Chopina (EPWA);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Bydgoszcz (EPBY) – numery telefonu;
Gdańsk im. Lecha Wałęsy – procedury ATC, zastąpienie stanowiska DELIVERY stanowiskiem GROUND, nowa częstotliwość i godziny pracy GDAŃSK GROUND, służby i urządzenia handlingowe, procedury opuszczania drogi startowej, odladzanie statków powietrznych, miejsca koncentracji ptaków, kontrola aktywności zwierząt;
Lublin (EPLB) – undulacja geoidy, deklinacja magnetyczna, kierunki magnetyczne;
Łódź (EPLL) – wzniesienie i temperatura odniesienia, undulacja geoidy, drogi kołowania, strefa ladowania śmigłowców, mapa lotniska, mapa przeszkód lotniskowych, aktualizacja map proceduralnych;
Poznań - Ławica (EPPO) – operacje samolotów o wyższej literze kodu;
Radom - Sadków (EPRA) – służba meteorologiczna;
Chopina w Warszawie (EPWA) – procedury parkowania, mapa parkowania/ dokowania statków powietrznych, mapa przeszkód lotniskowych, mapa terenu dla podejścia precyzyjnego;
- zmiany edytorskie.


SUP 01/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W RAMACH LOTÓW SZKOLNYCH 1. PODLASKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

SUP 02/21 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 03/21 (AD 2 EPLL)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
NOWA PRZESZKODA LOTNICZA W REJONIE LOTNISKA ŁÓDŹ (EPLL) – PIOTRKOWSKA

SUP 04/21 (AD 2 EPLL)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA ŁÓDŹ (EPLL) – KUSOCIŃSKIEGO

SUP 05/21 (AD 2 EPLL)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA ŁÓDŹ (EPLL) – AL. UNII LUBELSKIEJ

SUP 06/21 (AD 2 EPLL)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA ŁÓDŹ (EPLL) – WIENIAWSKIEGO

SUP 07/21 (AD 2 EPGD)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
OPERACJE W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD)

SUP 08/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
LOTY UAV – FLYEYE 3.0 W RAMACH LOTÓW SZKOLNYCH DOWÓDCY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

SUP 09/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 23 FEB 2021
SKOKI SPADOCHRONOWE JW 4101 – OZIMEK


MIL AIP AIRAC AMDT 127
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiana numeracji map instrumentalnych podejść;
- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- zmiana częstotliwości KĘTRZYN RADIO ze 126,085 MHz na 119,580 MHz;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
ŁASK (EPLK) - zmiana wartości PCN i rodzaju nawierzchni SWY dla RWY 10 i RWY 28, zmiana wymiarów pasa RWY;
MALBORK (EPMB) - aktualizacja współrzędnych GCA;
- aktualizacja Mapy lotniska - ICAO oraz Mapy przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A dla lotniska ŁASK (EPLK);
- wprowadzenie tabelarycznego opisu do instrumentalnych procedur podejść (ILS, NDB i TACAN) dla wszystkich lotnisk;
- zmiany edytorskie.


VFR AIP AIRAC AMDT 137
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- zmiana częstotliwości KĘTRZYN RADIO ze 126,085 MHz na 119,580 MHz;
- zmiany edytorskie..

VFR AD:
- wprowadzenie do AIP VFR informacji o lądowisku ŚWIDNICA - KRZCZONÓW (EPSS);
- aktualizacja informacji o lotniskach i lądowiskach:
Masłów k/Kielc (EPKA) - informacje dodatkowe,
Kętrzyn (EPKE) - zmiana częstotliwości,
Linowiec (EPLI) - zmiana częstotliwości, procedury antyhałasowe,
Piotrków Trybunalski (EPPT) - informacja o kieryjącym lotami, informacje dodatkowe;
- aktualizacja mapy lotniska dla lotnisk:
Kętrzyn (EPKE),
Piotrków Trybunalski (EPPT),
Rudniki (EPRU);
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotniska Kętrzyn (EPKE);
- wprowadzenie mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lądowiska ŚWIDNICA - KRZCZONÓW (EPPG);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk:
Krosno (EPKR),
Kaniów (EPKW);
- aktualizacja fragmentu Lotniczej Mapy Polski – ICAO dla lądowiska ŚWIDNICA - KRZCZONÓW (EPPG);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 01/21 (VFR AD 4 EPPG)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
CZASOWE ZAMKNIĘCIE LOTNISKA KĄKOLEWO (EPPG)

VFR SUP 02/21 (VFR AD 4 EPKA)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
ZMIANA DEKLAROWANYCH DŁUGOŚCI RWY 11L/29R NA LOTNISKU MASŁÓW K/KIELC (EPKA)

VFR SUP 03/21 (VFR AD 4 EPBA)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA RWY 04/22 ORAZ RWY 07/25 NA LOTNISKU ALEKSANDROWICE K/BIELSKA BIAŁEJ (EPBA)

VFR SUP 04/21 (VFR AD 4 EPGL)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
ZMIANA DEKLAROWANYCH DŁUGOŚCI RWY 08L/26R ORAZ RWY 10/28

VFR SUP 05/21 (VFR AD 4 EPGL)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI TERENU W REJONIE HANGARU NA LOTNISKU GLIWICE (EPGL)

VFR SUP 06/21 (VFR AD 4 EPKM)
Obowiązuje od / Effective from 28 JAN 2021
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA RWY 07/25 ORAZ ZMIANA DEKLAROWANYCH DŁUGOŚCI RWY 05R/23L NA LOTNISKU KATOWICE MUCHOWIEC (EPKM)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus