Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 233, MIL AIP AIRAC AMDT 125, VFR AIP AIRAC AMDT 135

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 232, MIL AIP AIRAC AMDT 125, VFR AIP AIRAC AMDT 135.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 233
Obowiązuje od / Effective from 05 NOV 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- wprowadzenie wskaźnika lokalizacji dla lądowisk: BARYT (EPBR), LDZAŃ (EPLD), ULIM (EPGU);
- zmiany edytorskie.

ENR:
- aktualizacja wykazu stref TRA (częstotliwość Nowy Targ i Chrcynno);
- aktualizacja zapisów dotyczących systemów satelitarnych (RNP);
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Jaworzno, Lichnowy;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja wykazu lotnisk i lądowisk;
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Dęblin (EPDE) – przeszkody lotniskowe;
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) – dane geograficzne (temperatura odniesienia, undulacja geoidy, deklinacja magnetyczna, kierunki magnetyczne), procedury IFR;
Łódź (EPLL) – przeszkody lotniskowe;
Warszawa/Modlin (EPMO) – przeszkody lotniskowe;
Powidz (EPPW) – przeszkody lotniskowe;
Warszawa im. Chopina (EPWA) – stanowiska postojowe, A-VDGAS;
- zmiany edytorskie.


SUP 121/20 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 05 NOV 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 122/20 (AD 2 EPGD)
Obowiązuje od / Effective from 05 NOV 2020
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD)

SUP 123/20 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 05 NOV 2020
ODDANIE DO UŻYTKU NOWYCH STANOWISK POSTOJOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 124/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 23 NOV 2020
SKOKI SPADOCHRONOWE – KRAPKOWICE

SUP 125/20 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 05 NOV 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE (CHMIELNA) W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)


MIL AIP AIRAC AMDT 125
Obowiązuje od / Effective from 05 NOV 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- zmiana częstotliwości NOWY TARG RADIO ze 122,300 MHz na 122,305 MHz;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja wykazu przeszkód lotniskowych dla lotnisk:
Dęblin (EPDE),
Powidz (EPPW);
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 06/20 (MIL AD 4 EPDA)
Obowiązuje od / Effective from 05 NOV 2020
ZMIANA NUMERACJI MIEJSC POSTOJOWYCH NA APN 1 I OGRANICZENIA NA LOTNISKU DARŁOWO (EPDA)


VFR AIP AIRAC AMDT 135
Obowiązuje od / Effective from 05 NOV 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFG GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- zmiana częstotliwości NOWY TARG RADIO ze 122,300 MHz na 122,305 MHz;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- wprowadzenie do AIP VFR informacji o lądowisku CHRCYNNO;
- aktualizacja mapy lotniska dla lotniska NOWY TARG (EPNT);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk i lądowisk:
NOWY TARG (EPNT),
Kąkolewo (EPPG);
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotniska:
Mielec (EPML);
- zmiany edytorskie.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus