Przejdź do treści
AIP - książka
Źródło artykułu

Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 232, MIL AIP AIRAC AMDT 124, VFR AIP AIRAC AMDT 134

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 232, MIL AIP AIRAC AMDT 124, VFR AIP AIRAC AMDT 134.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 232
Obowiązuje od / Effective from 08 OCT 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

-wprowadzenie wskaźnika lokalizacji dla lądowiska Borek (EPBD);
-zmiany edytorskie.

ENR:
-zmiana nazwy DME PCK Płońska na DME PCK Płock;
-usunięcie GRĄDY RADIO i SZYMANÓW RADIO;
-wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Dęba,Gniew, Kołaczkowo, Łęczyce, Parzęczew/Śniadowa, Udanin,Wielowieś;
-aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Bartolino, Głuszynko, Grapice, Lubuczewo, Przystawy, Wrzeście;
-usunięcie informacji o przeszkodzie lotniczej: Rąbino;
-zmiany edytorskie.

AD:
-aktualizacja odstępstw dla lotnisk:
KRAKÓW/Balice (EPKK),
Rzeszów -Jasionka (EPRZ),
ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG);
-aktualizacja informacji o lotniskach:
Bydgoszcz (EPBY) – aktualizacja map standardowych odlotów (SID) idolotów (STAR) instrumentalnych;
Cewice (EPCE) – aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością;
Dęblin (EPDE) – aktualizacja mapy lotniska, mapy przeszkód lotniskowych, zmiana wartości TODA i CWY dla RWY 12, nowe urządzenie radionawigacyjne GCA-2000;
Gdańsk Lecha Wałęsy (EPGD) – aktualizacja map standardowych odlotów (SID) i dolotów (STAR) instrumentalnych;
Kraków - Balice (EPKK) – aktualizacja mapy instrumentalnych podejść;
Poznań / Krzesiny (EPKS) – zmiana nazwy płyty postojowej H1, aktualizacja wykazu przeszkód, usunięcie informacji o ATU-2M, aktualizacja map standardowych odlotów (SID) i dolotów (STAR) instrumentalnych,aktualizacja mapy instrumentalnych podejść, aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością;
Katowice - Pyrzowice (EPKT) – aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością;
Łódź (EPLL) – aktualizacja mapy tras dolotowych i odlotowych VFR;
Malbork (EPMB) – aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością;
Oksywie (EPOK) – aktualizacja map instrumentalnych podejść oraz mapy operacyjnej do lotów z widocznością;
Poznań-Ławica (EPPO) – aktualizacja map standardowych odlotów (SID) i dolotów (STAR) instrumentalnych, aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością;
Powidz (EPPW) – aktualizacja mapy instrumentalnych podejść oraz mapy operacyjnej do lotów z widocznością;
Rzeszów - Jasionka (EPRZ) – aktualizacja mapy lotniska, mapy przeszkód lotniskowych oraz mapy terenu dla podejścia precyzyjnego;
Świdwin (EPSN) – aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością;
Wrocław - Strachowice (EPWR) – aktualizacja mapy tras dolotowych i odlotowych VFR;
Zielona Góra / Babimost (EPZG) – aktualizacja lokalnych przepisów lotniskowych;
-zmiany edytorskie.


SUP 100/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from12 OCT 2020
SKOKI SPADOCHRONOWE – TURAWA (JEZIORO TURAWSKIE)

SUP 101/20 (AD 2 EPSY)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU OLSZTYN-MAZURY(EPSY)

SUP 102/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
SKOKI SPADOCHRONOWE – SZCZUROWA

SUP 103/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from10 OCT 2020
SKOKI SPADOCHRONOWE – JASTRZĄB 20

SUP 104/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from19 OCT 2020
LOTY SZKOLNE JW 4392 W TERENIE GÓRZYSTYM – NOWY TARG

SUP 105/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from12 OCT 2020
SKOKI SPADOCHRONOWE JW 4724 – ZRZUTOWISKO KOMAŃCZA

SUP 106/20 (AD 2 EPWA)

Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 107/20 (AD 2 EPLL)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
NIESPRAWNE OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE W OTOCZENIU LOTNISKA ŁÓDŹ (EPLL)

SUP 108/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from16 OCT 2020
LOTY SZKOLENIOWE UAV – JEZIORO MAMRY

SUP 109/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W M. OSTROŁĘKA

SUP 110/20 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from20 OCT 2020
SKOKI SPADOCHRONOWE TRZCIANIEC – SOLINA

SUP 111/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
ĆWICZENIE ORZYSZ

SUP 112/20 (AD 2 EPLL)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
DODATKOWE PROCEDURY KOŁOWANIA NA LOTNISKU ŁÓDŹ (EPLL)

SUP 113/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from13 OCT 2020
ĆWICZENIE MARABUT-20

SUP 114/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
ĆWICZENIE UAV – FLYEYE 3.0

SUP 115/20 (AD 2 EPLL)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA ŁÓDŹ (EPLL)

SUP 116/20 (AD 2 EPLL)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
ZASADY KOŁOWANIA DO TRAWIASTEJ RWY NA LOTNISKU ŁÓDŹ (EPLL)

SUP 117/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from12 OCT 2020
ĆWICZENIA WOJSKOWE: KANIA-20 ORAZ KONDOR-20

SUP 118/20 (AD 2 EPPO)

Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE (DRZEWA) W REJONIE LOTNISKA POZNAŃ-ŁAWICA (EPPO)

SUP 119/20 (AD 2 EPLL)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
OGRANICZENIA NA LOTNISKU ŁÓDŹ (EPLL)

SUP 120/20 (AD 2 EPBY)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA BYDGOSZCZ (EPBY)


MIL AIP AIRAC AMDT 124
Obowiązuje od / Effective from 08 OCT 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- usunięcie służby RADIO w ATZ Szymanów (EPWS);
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
DĘBLIN (EPDE) - zmiana wartości TODA i CWY dla RWY 12, nowa pomoc radionawigacyjna GCA-2000,
POZNAŃ/Krzesiny (EPKS) - nowa antena ŁOŚ, wycofanie ATU-2M;
- aktualizacja Mapy lotniska - ICAO oraz Mapy przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A dla lotniska DĘBLIN (EPDE);-
- aktualizacja Mapy Standardowych Odlotów według Wskazań Przyrządów (SID) - ICAO - dla lotniska POZNAŃ/Krzesiny (EPKS);
- aktualizacja Map Standardowych Dolotów według Wskazań Przyrządów (STAR) - ICAO - dla lotniska POZNAŃ/Krzesiny (EPKS);
- aktualizacja Map Podejścia według Wskazań Przyrządów - ICAO - dla lotnisk:
POZNAŃ/Krzesiny (EPKS),
OKSYWIE (EPOK),
POWIDZ (EPPW);
- aktualizacja Mapy operacyjnej do lotów z widocznością dla lotnisk:
CEWICE (EPCE),
DARŁOWO (EPDA),
ŁECZYCA (EPLY),
POWIDZ (EPPW),
ŚWIDWIN (EPSN);
- zmiany edytorskie.


VFR AIP AIRAC AMDT 134
Obowiązuje od / Effective from 08 OCT 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- usunięcie służby RADIO w ATZ Szymanów (EPWS);
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- wycofanie służby RADIO na lądowiskach:
Góraszka (EPGO),
Grądy (EPGY),
Szymanów (EPWS);
- aktualizacja map lotniska dla lądowisk:
Grądy (EPGY),
Szymanów (EPWS);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lądowisk:
Góraszka (EPGO),
Grądy (EPGY),
Szymanów (EPWS);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk:
Płock (EPPL),
Krępa k/Słupska (EPSK);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 25/20 (VFR AD 4 EPKM)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
CZASOWE WYSTĘPOWANIE PRZESZKÓD LOTNICZYCH W POWIERZCHNI POZIOMEJ WEWNĘTRZNEJ NA LOTNISKU KATOWICE MUCHOWIEC (EPKM)

VFR SUP 26/20 (VFR AD 4 EPGL)

Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI TERENU WREJONIE HANGARU NA LOTNISKU GLIWICE (EPGL)

VFR SUP 27/20 (VFR AD 4 EPMR)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
ZMIANA DEKLAROWANYCH DŁUGOŚCI RWY17/35 NA LOTNISKU MIROSŁAWICE (EPMR)

VFR SUP 28/20 (VFR AD 4 EPZE)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
PRACE MODERNIZACYJNE NA LOTNISKU ŻERNIKI (EPZE)

VFR SUP 29/20 (VFR AD 4 EPKM)
Obowiązuje od / Effective from08 OCT 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA KATOWICE/MUCHOWIEC (EPKM)

VFR SUP 30/20 (VFR AD 4 EPKW)
Obowiązuje od / Effective from 08 OCT 2020
CZASOWE OGRANICZENIA NA LOTNISKUKANIÓW (EPKW)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony