Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 215, MIL AIP AIRAC AMDT 107, VFR AIP AIRAC AMDT 117

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 215 MIL AIP AIRAC AMDT 107, VFR AIP AIRAC AMDT 117.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 215
Obwiązuje od / Effective from 20 JUN 2019

ZAWARTOSĆ ZMIANY:

GEN:

-wprowadzenie odstępstw od Doc ICAO 10066;
-aktualizacja adresu AFS ARCC Warszawa;
-zmiany edytorskie.

ENR:
-aktualizacja granic poziomych CTA07;
-zmiana oznaczników stref TSA, TFR, TRA na TS, TF, TR;
-aktualizacja granic poziomych TRA 05CZ;
-usunięcie informacji o przeszkodach: Mięsośnia, Tychowo;
-wprowadzenie informacji o przeszkodach lotniczych: Bieganowo,Strzałkowo;
-wycofanie rejonu działalności lotniczej Area Elbląg;
-zmiany edytorskie.

AD:
-zmiana nazwy lotniska Łódź-Lublinek na Łódź (EPLL);
-aktualizacja odstępstw SC i DAAD na lotniskach Lublin oraz Olsztyn-Mazury;
-aktualizacja informacji o lotniskach:
Łódź (EPLL): TWY, APN;
Poznań-Ławica (EPPO): nowa alternatywna procedura instrumentalnego podejścia ILS RWY 28;
Radom-Sadków (EPRA): dane teleadresowe;
Szczecin-Goleniów (EPSC): godziny pracy ATS;
Olsztyn-Mazury (EPSY): godziny pracy, dane teleadresowe, temperatura odniesienia, przeszkody, LVP;
Chopina w Warszawie (EPWA): nowa alternatywna procedura instrumentalnego podejścia ILS RWY 33;
Wrocław-Strachowice (EPWR): dane teleadresowe;
-zmiany edytorskie.


SUP 72/19 ( ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW CYWILNYCH BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
 
SUP 73/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU ŚWIDWIN (EPSN)
 
SUP 74/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH – EA 33
 

SUP 75/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – KIEJKUTY (EA 38)
 
SUP 76/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 42) – WARSZAWA
 
SUP 77/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 48) – WARSZAWA
 
SUP 78/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from21 JUN 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – EPBA
 
SUP 79/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH – EA 96
 
SUP 80/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from01 JUL 2019
PRZELOT ZESPOŁU “BIAŁO-CZERWONE ISKRY” W LUBLINIE
 
SUP 81/19 (AD 2 EPWA)

Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
ODDANIE DO UŻYTKU TWY C1, J, N2, R NA LOTNISKUCHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)
 
SUP 82/19 (AD 2 EPWA)

Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
SKRÓCONA DROGA STARTOWA 11/29 W CZASIEBUDOWY NOWEJ INFRASTRUKTURY LOTNISKA WREJONIE THR 29
 
SUP 83/19 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU CHOPINA WWARSZAWIE (EPWA) - REALIZACJA ZADANIA 4 I 5
 
SUP 84/19 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)
 
SUP 85/19 (AD 2 EPGD)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHAWAŁĘSY (EPGD)
 
SUP 86/19 (AD 2 EPRA)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU RADOM/SADKÓW(EPRA)
 
SUP 87/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from02 JUL 2019
STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE
 
SUP 88/19 ( ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from02 JUL 2019
STREFA IDENTYFIKACYJNA OBRONY POWIETRZNEJ – ADIZ


MIL AIP AIRAC AMDT 107
Obwiązuje od / Effective from 20 JUN 2019

ZAWARTOSĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- aktualizacja granic poziomych CTA07;
- zmiana oznaczników stref TSA, TFR, TRA na TS, TF,TR;
- aktualizacja granic poziomych TRA 05CZ;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- Radom-Sadków (EPRA): cywilne dane teleadresowe;
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 61/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW CYWILNYCHBEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

MIL SUP 62/19 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBYZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUK-TURY WOJSKOWEJ (EA 243, 245 – 256)

MIL SUP 63/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU ŚWIDWIN (EPSN)

MIL SUP 64/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from24 JUN 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – JW 4724

MIL SUP 65/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
WPROWADZENIE STREF CZASOWO REZERWO-WANYCH TRA 302, TRA 303 I TRA 304 NAPOTRZEBY LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓWPOWIETRZNYCH BVLOS (FIS GDAŃSK, FIS POZNAŃ)

MIL SUP 66/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from21 JUN 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – EPBA

MIL SUP 67/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from28 JUN 2019
76 SAMOCHODOWY RAJD POLSKI - ZABEZPIECZENIE LOTÓW ŚMIGŁOWCÓW NA NISKICH WYSOKOŚCIACH (MRĄGOWO, MIKOŁAJKI, GIŻYCKO, GOŁDAP, OLECKO)

MIL SUP 68/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
WPROWADZENIE STREF CZASOWO REZERWOWANYCH TRA 300 I TRA 301 NA POTRZEBY LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH BVLOS (FIS GDAŃSK, FIS POZNAŃ)

MIL SUP 69/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from02 JUL 2019
38. OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SAMOLOTOWE –EPCD (EA 163)

MIL SUP 70/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from06 JUL 2019
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA LOTNICZA „FLYFEST” – EPPT (EA 164)

MIL SUP 71/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from11 JUL 2019
COLUMBUS FESTIWAL WIATRU - USTKA 2019

MIL SUP 72/19 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from13 JUL 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – ORNETA (EA 158)

MIL SUP 73/19 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from12 JUL 2019
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – MIROSŁAWIEC

MIL SUP 74/19 (MIL AD EPRA)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU RADOM/SADKÓW (EPRA)

MIL SUP 75/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from02 JUL 2019
STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE

MIL SUP 76/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from02 JUL 2019
STREFA IDENTYFIKACYJNA OBRONYPOWIETRZNEJ – ADIZ


VFR AIP AIRAC AMDT 117
Obwiązuje od / Effective from 20 JUN 2019

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- Zmiana oznaczników stref TSA, TFR, TRA na TS, TF,TR;
- zmiana granic poziomych TRA 05CZ;
- zmiana granic poziomych CTA 07;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- zmiana nazwy lotniska Łódź- Lublinek na Łódź (EPLL);
- zmiana częstotliwości na lotniskach:
Świdnik (EPSW),
Toruń (EPTO);
- aktualizacja informacji o lotniskach i lądowiskach:
Pobiednik k/Krakowa (EPKP) - opłaty,
Strzyżewice k/Leszna (EPLS) – przedstawiciel zarządzającego,
Piotrków Trybunalski (EPPT) - paliwo,
Radom - Sadków (EPRA) - dane kontaktowe,
Szczecin - Goleniów (EPSC) - godziny pracy ATS,
Szczecin Dąbie (EPSD) - punkty VFR, trasy dolotowe/odlotowe z widocznością,
Olsztyn - Mazury (EPSY) - dane kontaktowe,
Świdnik (EPSW) - dane kontaktowe,
Wrocław - Strachowice (EPWR) - dane kontaktowe;
- aktualizacja mapy lotniska dla lotnisk:
Łódź (EPLL),
Świdnik (EPSW),
Toruń (EPTO)
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk i lądowisk:
Katowice Muchowiec (EPKM),
Szczecin Dąbie (EPSD),
Świdnik (EPSW),
Toruń (EPTO);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk :
Inowrocław (EPIN),
Katowice Muchowiec (EPKM),
Łódź (EPLL),
Szczecin Dąbie (EPSD);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 105/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW CYWILNYCHBEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

VFR SUP 106/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUK-TURY WOJSKOWEJ (EA 243, 245 – 256)

VFR SUP 107/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH – EA 33

VFR SUP 108/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – KIEJKUTY (EA 38)

VFR SUP 109/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – WARSZAWA (EA 42)

VFR SUP 110/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 48) – WARSZAWA

VFR SUP 111/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from24 JUN 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – JW 4724

VFR SUP 112/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
WPROWADZENIE STREF CZASOWO REZERWO-WANYCH TRA 302, TRA 303 I TRA 304 NAPOTRZEBY LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓWPOWIETRZNYCH BVLOS (FIS GDAŃSK, FISPOZNAŃ)

VFR SUP 113/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from21 JUN 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – EPBA

VFR SUP 114/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH – EA 96

VFR SUP 115/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from01 JUL 2019
PRZELOT ZESPOŁU BIAŁO-CZERWONE ISKRY W LUBLINIE

VFR SUP 116/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from28 JUN 2019
76. SAMOCHODOWY RAJD POLSKI –ZABEZPIECZENIE LOTÓW ŚMIGŁOWCÓW NA NISKICH WYSOKOŚCIACH (MRĄGOWO, MIKOŁAJKI, GIŻYCKO, GOŁDAP, OLECKO)

VFR SUP 117/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
WPROWADZENIE STREF CZASOWO REZERWOWANYCH TRA 300 I TRA 301 NA POTRZEBY LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH BVLOS (FIS GDAŃSK, FIS POZNAŃ)

VFR SUP 118/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from02 JUL 2019
38. OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SAMOLOTOWE –EPCD (EA 163)

VFR SUP 119/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from06 JUL 2019
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA LOTNICZA „FLYFEST” – EPPT (EA 164)

VFR SUP 120/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from11 JUL 2019
COLUMBUS FESTIWAL WIATRU - USTKA 2019

VFR SUP 121/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from13 JUL 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – ORNETA (EA 158)

VFR SUP 122/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from12 JUL 2019
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – MIROSŁAWIEC

VFR SUP 123/19 (VFR AD EPWA)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
ODDANIE DO UŻYTKU TWY C1, J, N2, R NALOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

VFR SUP 124/19 (AD 4 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
SKRÓCONA DROGA STARTOWA 11/29 W CZASIEBUDOWY NOWEJ INFRASTRUKTURY LOTNISKAW REJONIE THR 29

VFR SUP 125/19 (VFR AD 4 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU CHOPINA WWARSZAWIE (EPWA) - REALIZACJA ZADANIA 4 I 5

VFR SUP 126/19 (AD 4 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE WREJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

VFR SUP 127/19 (VFR AD 4 EPGD)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU GDAŃSK IM.LECHA WAŁĘSY (EPGD)

VFR SUP 128/19 (VFR AD EPRA)
Obowiązuje od / Effective from20 JUN 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU RADOM/SADKÓW (EPRA)

VFR SUP 129/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from02 JUL 2019
STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE

VFR SUP 130/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from02 JUL 2019
STREFA IDENTYFIKACYJNA OBRONY POWIETRZNEJ – ADIZ

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus