Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 212, MIL AIP AIRAC AMDT 104, VFR AIP AIRAC AMDT 114

AIP - książka

Ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 212, MIL AIP AIRAC AMDT 104, VFR AIP AIRAC AMDT 114.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 212
Obowiązuje od / Effective from  28 MAR 2019

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

-aktualizacja taryfy opłat dla lotniska Zielona Góra-Babimost (EPZG);
-aktualizacja opłat za usługi nawigacyjne i terminalowe;-
-zmiany edytorskie.
ENR:
-aktualizacja informacji o przeszkodzie lotniczej Pelplin;
-wprowadzenie informacji o przeszkodach lotniczych: Krapkowice,Rudniki;
-wycofanie informacji o przeszkodach lotniczych: Czeczewo, Płock, StaryChwalim;
-zmiany edytorskie.
AD:
-wprowadzenie lądowiska ZAWISZYN do wykazu lotnisk/lądowisk;
-wprowadzenie opisu spraw dotyczących zwolnień, odstępstw,przypadków równoważnego poziomu bezpieczeństwa, specjalnychwarunków, w tym ograniczeń w odniesieniu do korzystania z lotniskaSzczecin-Goleniów;
-aktualizacja informacji o lotniskach:
EPBY - usunięcie wykazu obiektów charakterystycznych;
EPGD - usunięcie wykazu obiektów charakterystycznych;
EPKT - płyty postojowe, lokalne przepisy lotniskowe, mapa lotniska, mapyparkowania statków powietrznych;
EPKS - przeszkody lotniskowe;
EPLL - przeszkody lotniskowe, mapy instrumentalnych podejść;
EPMO - usunięcie wykazu obiektów charakterystycznych, mapa podejścia zwidocznością;
EPRA - usunięcie wykazu obiektów charakterystycznych, wycofanielotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS);
EPSC - lokalne przepisy lotniskowe, RESA, mapa lotniska, mapa przeszkódlotniskowych;
-zmiany edytorskie.


SUP 20/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from23 APR 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE - LIDZBARK WARMIŃSKI

SUP 21/19 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
BICIE REKORDU WYSOKOŚCI W LOCIE MOTOPARALOTNI WREJONIE EŁKU (EA 51)

SUP 22/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from06 APR 2019
ĆWICZENIE WOJSKOWE ”LAMPART-19”

SUP 23/19 ( ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW CYWILNYCH BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

SUP 24/19 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from29 MAR 2019
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU ŚWIDWIN (EPSN)

SUP 25/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 38) – KIEJKUTY

SUP 26/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 42) – WARSZAWA

SUP 27/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 48) – WARSZAWA

SUP 28/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH I MODELI ZDALNIE STEROWANYCH

SUP 29/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from03 APR 2019
ĆWICZENIE 8. FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA –GAMBIT 19

SUP 30/19 (AD 2 EPPO)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA POZNAŃ-ŁAWICA (EPPO)

SUP 31/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - EA 33

SUP 32/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH – EA 96

SUP 33/19 (AD 2 EPWR)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
POSADOWIENIE HANGARU OBOK APN 4 NA LOTNISKUWROCŁAW - STRACHOWICE (EPWR)

SUP 34/19 (AD 2 EPWR)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
ODDANIE DO UŻYTKOWANIA PŁASZCZYZNY DO ODLADZANIA ORAZ TWY B3 I TWY B4

SUP 35/19 (AD 2 EPKT)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE-PYRZOWICE (EPKT)

SUP 36/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210

SUP 37/19 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 38/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from02 APR 2019
ĆWICZENIE WOJSKOWE – USTKA (EP D53)

SUP 39/19 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from02 APR 2019
TESTY LOTNE RAKIETY PK. “BURSZTYN” - EA 220


MIL AIP AIRAC AMDT 104
Obowiązuje od / Effective from  28 MAR 2019

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- aktualizacja wykazu lotniskowych pomocywojskowych;
- zmiany edytorskie.

MIL ENR:

-zmiana częstotliwości MIELEC INFORMACJA;
- zmiana częstotliwości BABICE RADIO;-
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
POZNAŃ/Krzesiny (EPKS): przeszkody lotniskowe;
RADOM/Sadków (EPRA): wycofanie informacji osłużbie AFIS;
TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM): wprowadzenieinformacji o TACAN TTM;-
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 12/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from23 APR 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE - LIDZBARK WARMIŃSKI

MIL SUP 13/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from09 APR 2019
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - JW 4338

MIL SUP 14/19 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
BICIE REKORDU WYSOKOŚCI W LOCIEMOTOPARALOTNI W REJONIE EŁKU (EA 51)

MIL SUP 15/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBYZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUK-TURY WOJSKOWEJ (EA 243, 245 – 256)

MIL SUP 16/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from06 APR 2019
ĆWICZENIE WOJSKOWE ”LAMPART-19”

MIL SUP 17/19 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
ĆWICZENIE - FROZEN FURY 19

MIL SUP 18/19 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW CYWILNYCHBEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

MIL SUP 19/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from29 MAR 2019
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU ŚWIDWIN (EPSN)

MIL SUP 20/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from15 APR 2019
LOTY ŚMIGŁOWCÓW I LOTY BEZZAŁOGOWEGOSTATKU POWIETRZNEGO (UAV) WYKONYWANEPOZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA(BVLOS) – FIS WARSZAWA – CHEŁM

MIL SUP 21/19 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from03 APR 2019
ĆWICZENIE 8. FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA -GAMBIT 19

MIL SUP 22/19 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from02 APR 2019
TRENING 15. PPLOT

MIL SUP 23/18 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210

MIL SUP 24/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from02 APR 2019
ĆWICZENIE WOJSKOWE – USTKA (EP D53)

MIL SUP 25/19 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from02 APR 2019
TESTY LOTNE RAKIETY PK. “BURSZTYN” - EA 220


VFR AIP AIRAC AMDT 114
Obowiązuje od / Effective from  28 MAR 2019

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN
:
- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
-    zmiany edytorskie.

VFR AD:

- wprowadzenie do AIP VFR informacji o lądowiskuZAWISZYN (EPZW);
- zmiana częstotliwości na lotniskach i lądowiskach:
WARSZAWA - BABICE (EPBC),
BIAŁA PODLASKA (EPBP),
KORNE (EPKO),
MIELEC (EPML),
Chrcynno k/Nasielska (EPNC),
PIŁA (EPPI);
-    aktualizacja informacji o lotniskach i lądowiskach:
Radom - Sadków (EPRA): usunięcie informacji osłużbie AFIS,
Szczecin - Goleniów (EPSC): służby i urządzenia handlingowe,
SZCZECIN DĄBIE (EPSD): godziny pracy Zarządzajacego,
TURBIA k/Stalowej Woli (EPST): współrzędne ARP,
- aktualizacja mapy lotniska dla lotnisk i lądowisk:
WARSZAWA - BABICE (EPBC),
BIAŁA PODLASKA (EPBP),
KORNE (EPKO),
Katowice - Pyrzowice (EPKT),
MIELEC (EPML),
Chrcynno k/Nasielska (EPNC),
PIŁA (EPPI),
SZCZECIN DĄBIE (EPSD),
Szczecin - Goleniów (EPSC);
- aktualizacja map operacyjnych do lotówz widocznością (1: 50 000) dla lotnisk i lądowisk:
WARSZAWA - BABICE (EPBC),
BIAŁYSTOK KRYWLANY (EPBK),
BIAŁA PODLASKA (EPBP),
KATOWICE MUCHOWIEC (EPKM),
KORNE (EPKO),
MIELEC (EPML),
Chrcynno k/Nasielska (EPNC),
PIŁA (EPPI),
SZCZECIN DĄBIE (EPSD);
- wprowadzenie mapy operacyjnej do lotów zwidocznością (1: 250 000) dla lądowiska ZAWISZYN (EPZW);
- aktualizacja map operacyjnych do lotówz widocznością (1: 250 000) dla lotnisk:
Lisie Kąty k/Grudziądza (EPGI),
Płock (EPPL),
Rudniki (EPRU),
SZCZECIN DĄBIE (EPSD);
- wprowadzenie fragmentu Lotniczej Mapy Polski -ICAO dla lądowiska ZAWISZYN (EPZW) ;
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 28/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from23 APR 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE - LIDZBARK WARMIŃSK

VFR SUP 29/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from09 APR 2019
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - JW 4338

VFR SUP 30/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
BICIE REKORDU WYSOKOŚCI W LOCIEMOTOPARALOTNI W REJONIE EŁKU (EA 51)

VFR SUP 31/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
LOTY UAV BVLOS – TRA334 (REJON MIERZEIWIŚLANEJ)

VFR SUP 32/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ (EA 243, 245 – 256)

VFR SUP 33/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from06 APR 2019
ĆWICZENIE WOJSKOWE ”LAMPART-19”

VFR SUP 34/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
ĆWICZENIE - FROZEN FURY 19

VFR SUP 35/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW CYWILNYCHBEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

VFR SUP 36/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from15 APR 2019
LOTY ŚMIGŁOWCÓW I LOTY BEZZAŁOGOWEGOSTATKU POWIETRZNEGO (UAV) WYKONYWANEPOZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA(BVLOS) – FIS WARSZAWA – CHEŁM

VFR SUP 37/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 38) – KIEJKUTY

VFR SUP 38/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – WARSZAWA (EA 42)

VFR SUP 39/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 48) – WARSZAWA

VFR SUP 40/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH I MODELI ZDALNIE STEROWANYCH

VFR SUP 41/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from03 APR 2019
ĆWICZENIE 8. FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA -GAMBIT 19

VFR SUP 42/19 (AD 4 EPGD)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA POZNAŃ-ŁAWICA (EPPO)

VFR SUP 43/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from04 APR 2019
WPROWADZENIE TRA330 (CZARNÓW) NAPOTRZEBY LOTÓW UAV BVLOS

VFR SUP 44/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from02 APR 2019
TRENING 15. PPLOT

VFR SUP 45/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - EA 33

VFR SUP 46/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH – EA 96

VFR SUP 47/19 (VFR AD 4 EPBA)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA RWY 04/22 NALOTNISKU ALEKSANDROWICE K/BIELSKABIAŁEJ (EPBA)

VFR SUP 48/19 (VFR AD 4 EPEL)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA TRAWIASTEJDROGI STARTOWEJ 08/26 ORAZ ZMIANADEKLAROWANYCH DŁUGOŚCI DROGISTARTOWEJ 10/28 NA LOTNISKU ELBLĄG (EPEL)

VFR SUP 49/19 (VFR AD 4 EPJG)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA TRAWIASTYCHDRÓG STARTOWYCH 04/22 ORAZ 12/30 NALOTNISKU JELENIA GÓRA (EPJG)

VFR SUP 50/19 (VFR AD 4 EPLS)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA DRÓGSTARTOWYCH 06L/24R, 15L/33R ORAZ 15R/33L NALOTNISKU STRZYŻEWICE K/LESZNA (EPLS)

VFR SUP 51/19 (VFR AD 4 EPNT)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA DROGISTARTOWEJ 02/20 NA LOTNISKU NOWY TARG(EPNT)

VFR SUP 52/19 (VFR AD 4 EPOD)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
ZMIANA DEKLAROWANYCH DŁUGOŚCI DRÓGSTARTOWYCH NA LOTNISKU DAJTKIK/OLSZTYNA (EPOD)

VFR SUP 53/19 (VFR AD 4 EPSK)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
CZASOWE ZAMKNIĘCIE RWY 10R/28L NALOTNISKU KRĘPA K/SŁUPSKA (EPSK)

VFR SUP 54/19 (VFR AD 4 EPKM)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
CZASOWE WYSTĘPOWANIE PRZESZKÓDLOTNICZYCH W POWIERZCHNI POZIOMEJWEWNĘTRZNEJ NA LOTNISKU KATOWICEMUCHOWIEC (EPKM)

VFR SUP 55/19 (AD 4 EPWR)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
POSADOWIENIE HANGARU OBOK APN 4 NALOTNISKU WROCŁAW - STRACHOWICE (EPWR)

VFR SUP 56/19 (VFR AD 4 EPWR)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
ODDANIE DO UŻYTKOWANIA PŁASZCZYZNY DOODLADZANIA ORAZ TWY B3 I TWY B4

VFR SUP 57/19 (VFR AD 4 EPKT)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE -PYRZOWICE (EPKT)

VFR SUP 58/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210

VFR SUP 59/19 (AD 4 EPWA)

Obowiązuje od / Effective from28 MAR 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE WREJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE(EPWA)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus