Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 211, MIL AIP AIRAC AMDT 103, VFR AIP AIRAC AMDT 113

AIP - książka

Ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 211, MIL AIP AIRAC AMDT 103, VFR AIP AIRAC AMDT 113.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 211
Obowiązuje od / Effective from  28 FEB 2019


ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- aktualizacja krajowych przepisów i wymagań;
- aktualizacja wykazu skrótów stosowanych w publikacjach AIS;
- wprowadzenie wskaźników lokalizacji dla lądowisk: Romkowo (EPJD), Nieborów 2 (EPNB), Kąkolewo (EPPG);
- aktualizacja informacji o służbie meteorologicznej;
- aktualizacja taryfy opłat dla lotnisk: Radom-Sadków (EPRA), Warszawa im. Chopina (EPWA), Zielona Góra - Babimost (EPZG);
- zmiany edytorskie.

ENR:
wprowadzenie przestrzeni powietrznej ze swobodą planowania tras w polskiej przestrzeni powietrznej (POLFRA):
- aktualizacja przepisów dotyczących lotów według wskazań przyrządów;
- aktualizacja procedur planowania lotu;
- aktualizacja opisów przestrzeni kontrolowanych;
- aktualizacja procedur elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej;
- wprowadzenie opisu tras łączących FRA dla dolotów i odlotów;
- wprowadzenie opisu właściwości znaczących punktów nawigacyjnych e FRA;
- publikacja REP UTEVO;
- publikacja map POLFRA;
- ograniczenia operacyjne DVOR/DME SWI;
- zmiany edytorskie.

AD:
- wprowadzenie opisu spraw dotyczących zwolnień, odstępstw, przypadków równoważnego poziomu bezpieczeństwa, specjalnych warunków, w tym ograniczeń w odniesieniu do korzystania z lotniska
Łodź-Lublinek;
- aktualizacja odstępstw SC i DAAD na lotniskach Warszawa/Modlin, Chopina w Warszawie, Zielona Góra - Babimost
- aktualizacja informacji o lotniskach:
EPBY - procedury ograniczenia hałasu;
EPDE - APN, TWY, RWY nawierzchnia;
EPGD - nowa częstotliwość GDAŃSK DIRECTOR;
EPLB - informacje meteorologiczne;
EPLL - godziny pracy, oznakowanie i światła RWY, kalibracja szczepności;
EPKK - informacje meteorologiczne;
EPKT - przeszkody lotniskowe, informacje meteorologiczne;
EPPO - informacje meteorologiczne, system kierowania ruchem naziemnym, światła podejścia, mapa lotniska, mapy parkowania/dokowania statków powietrznych;
EPRA - zarządzający, dane kontaktowe, kalibracja szczepności, informacje dodatkowe;
EPRZ - informacje meteorologiczne, przepisy lokalne;
EPSY - telefony, godziny pracy, informacje dodatkowe;
EPWA - telefony, procedury kołowania, mapa lotniska, mapa naziemnego ruchu lotniczego, mapy parkowania/dokowania statków powietrznych;
EPWR - informacje meteorologiczne;
EPZG - dane kontaktowe, oznakowanie i światła RWY i TWY, informacje meteorologiczne, kalibracja szczepności, mapa lotniska;
- zmiany edytorskie.


SUP 15/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 18 MAR 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – RUDNIKI

SUP 16/19 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 28 FEB 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – EPBA

SUP 17/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 13 MAR 2019
ĆWICZENIE 8 FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA - GAMBIT 19

SUP 18/19 (AD 2 EPBY)
Obowiązuje od / Effective from 28 FEB 2019
SYSTEM AWOS NA LOTNISKU BYDGOSZCZ - SZWEDEROWO (EPBY)

SUP 19/19 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 28 FEB 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)


MIL AIP AIRAC AMDT 103
Obowiązuje od / Effective from  28 FEB 2019

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:
- aktualizacja wykazu skrótów stosowanych w publikacjach AIS;
- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- wprowadzenie przestrzeni powietrznej ze swobodą planowania tras w polskiej przestrzeni powietrznej (POLFRA):
- aktualizacja procedur planowania lotu;
- aktualizacja opisów przestrzeni kontrolowanych;
- aktualizacja informacji o delegacji służb ATS;
- aktualizacja procedur elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
DĘBLIN (EPDE): APN, TWY, RWY nawierzchnia;
RADOM/Sadków (EPRA): zarządzający, dane kontaktowe, kalibracja sczepności, informacje dodatkowe;
TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM): godziny pracy MIL ATS, MET, FREQs, informacje dodatkowe;
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 08/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2019
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – WROCŁAW SZYMANÓW

MIL SUP 09/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 18 MAR 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – RUDNIK

MIL SUP 10/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 28 FEB 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – EPBA

MIL SUP 11/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 13 MAR 2019
ĆWICZENIE 8 FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA - GAMBIT 19


VFR AIP AIRAC AMDT 113
Obowiązuje od / Effective from  28 FEB 2019

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
Wprowadzenie przestrzeni powietrznej ze swobodą planowania tras w polskiej przestrzeni powietrznej (POLFRA):
- aktualizacja procedur planowania lotu,
- aktualizacja procedur elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej,
- delegacja służb ATS,
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- zmiana częstotliwości na lotniskach i lądowiskach:
Pobiednik k/Krakowa (EPKP),
Kaniów (EPKW),
KOSZALIN - ZEGRZE POMORSKIE (EPKZ),
Turbia k/Stalowej Woli (EPST),
Zamość (EPZA),
Przylep k/Zielonej Góry (EPZP);
- aktualizacja informacji o lotniskach i lądowiskach:
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) – nowa częstotliwość GDAŃSK DIRECTOR;
Kraków - Balice (EPKK) – informacje meteorologiczne;
Łódź- Lublinek (EPLL) - godziny pracy
POZNAŃ-BEDNARY (EPPB) - zmiany edytorskie,
Poznań-Ławica (EPPO) –informacje meteorologiczne,
Radom - Sadków (EPRA) - zmiana zarządzającego, dane kontaktowe, informacje dodatkowe,
Rzeszów - Jasionka (EPRZ) – informacje meteorologiczne, przepisy lokalne,
Olsztyn - Mazury (EPSY) - dane kontaktowe, godziny pracy zarządzającego,
Chopina w Warszawie (EPWA) - dane kontaktowe,
Wrocław - Strachowice (EPWR) – informacje meteorologiczne,
Zielona Góra - Babimost (EPZG) – dane kontaktowe, informacje meteorologiczne;
- aktualizacja mapy lotniska dla lotnisk i lądowisk:
Pobiednik k/Krakowa (EPKP),
Kaniów (EPKW),
KOSZALIN - ZEGRZE POMORSKIE (EPKZ),
Poznań- Ławica (EPPO),
Rzeszów (EPRJ),
Turbia k/Stalowej Woli (EPST),
Chopina w Warszawie (EPWA),
Zamość (EPZA),
Zielona Góra - Babimost (EPZG),
Przylep k/Zielonej Góry (EPZP);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk i lądowisk:
Pobiednik k/Krakowa (EPKP),
Kaniów (EPKW),
KOSZALIN - ZEGRZE POMORSKIE (EPKZ),
Rzeszów (EPRJ),
Turbia k/Stalowej Woli (EPST),
Zamość (EPZA),
Przylep k/Zielonej Góry (EPZP);
- aktualizacja mapy operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotniska Turbia k/Stalowej Woli (EPST);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 21/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2019
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – WROCŁAW SZYMANÓW

VFR SUP 22/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 18 MAR 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – RUDNIKI

VFR SUP 23/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 28 FEB 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – EPBA

VFR SUP 24/19 (VFR AD 4 EPPK)

Obowiązuje od / Effective from 28 FEB 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA TRAWIASTEJ DROGI STARTOWEJ 02/20 NA LOTNISKU POZNAŃ/KOBYLNICA (EPPK)

VFR SUP 25/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 13 MAR 2019
ĆWICZENIE 8 FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA - GAMBIT 19

VFR SUP 26/19 (VFR AD 4 EPBY)
Obowiązuje od / Effective from 28 FEB 2019
SYSTEM AWOS NA LOTNISKU BYDGOSZCZ -SZWEDEROWO (EPBY)

VFR SUP 27/19 (VFR AD 4 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 28 FEB 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus