Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 186, MIL AIP AIRAC AMDT 078, VFR AIP AIRAC AMDT 088

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 186, MIL AIP AIRAC AMDT 078, VFR AIP AIRAC AMDT 088.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 186

Obowiązuje od / Effective from  02 MAR 2017

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:


- aktualizacja informacji o opłatach za usługi nawigacyjne;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- wprowadzenie informacji o przeszkodzie lotniczej: Opole;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Karnowo, Warszawa;
- usunięcie informacji o przeszkodach lotniczych: Blizienko, Lubiatowo, Poradz;
- wprowadzenie informacji o nowym znaczącym punkcie nawigacyjnym: OBOVI;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja informacji o statusie certyfikacji lotniska Chopina w Warszawie (EPWA);
- wprowadzenie opisu spraw dotyczących zwolnień, odstępstw, przypadków równoważnego poziomu bezpieczeństwa, specjalnych warunków, w tym ograniczeń w odniesieniu do korzystania z lotniska Chopina w Warszawie (EPWA);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Katowice - Pyrzowice (EPKT) – lokalizacja ARP;
Lublin (EPLB) – możliwości usuwania uszkodzonych ACFT, nowa TWY C;
Łódź - Lublinek (EPLL) – zasady odladzania na wyznaczonej płaszczyźnie;
Rzeszów - Jasionka (EPRZ) – zmiana współrzędnych i poziomu THR 09 oraz poziomu THR 27;
Olsztyn - Mazury (EPSY) – dane kontaktowe ATS, urządzenia do odladzania, urządzenia do oczyszczania, dane kontaktowe służby MET;
Chopina w Warszawie (EPWA) – światła krawędzi RWY 15/33;
- aktualizacja wykazu przeszkód lotniskowych na lotniskach:
Lublin (EPLB),
Warszawa/Modlin (EPMO),
Szczecin - Goleniów (EPSC),
Chopina w Warszawie (EPWA),
Wrocław - Strachowice (EPWR),
Zielona Góra - Babimost (EPZG);
- reedycja mapy parkowania statków powietrznych - ICAO dla lotniska Katowice - Pyrzowice (EPKT);
- modyfikacja procedur instrumentalnego podejścia do lądowania na lotnisku Rzeszów - Jasionka (EPRZ):
VOR z RWY 09 (CAT A/B/C/D),
VOR y RWY 09 (CAT A/B/C/D),
RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D);
- reedycja mapy przeszkód lotniskowych - ICAO typ A dla lotniska Wrocław - Strachowice (EPWR);
- aktualizacja procedur SID i STAR na lotnisku Wrocław – Strachowice (EPWR):
RNAV 1 (GNSS) SID RWY 11,
RNAV 1 (GNSS) STAR RWY 11.
- zmiany edytorskie.


SUP 16/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - RZEPISKA I KONIAKÓW

SUP 17/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 02 MAR 2017
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - EA 33

SUP 18/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 14 MAR 2017
ĆWICZENIE WOJSKOWE "AV-DET 17-2"

SUP 19/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 MAR 2017
LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

SUP 20/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 27 MAR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - JEZIORO TURAWSKIE

SUP 21/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - TRZCIANIEC, BIRCZA

SUP 22/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2017
LOTY NA POTRZEBY SZKOLENIA JW 4026

SUP 23/17 (AD 2 EPPO)

Obowiązuje od / Effective from 02 MAR 2017
ZMIANA OCA (OCH) DLA NIEKTÓRYCH PROCEDUR NA LOTNISKU POZNAŃ-ŁAWICA (EPPO)

SUP 24/17 (AD 2 EPSY)
Obowiązuje od / Effective from 30 MAR 2017
PRACE REMONTOWE NA PŁYCIE POSTOJOWEJ NA LOTNISKU OLSZTYN - MAZURY (EPSY)

SUP 25/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 14 MAR 2017
TRENING OPL - 8. PPLOT


MIL AIP AIRAC AMDT 078
Obowiązuje od / Effective from  02 MAR 2017

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:


- zmiany edytorskie.

MIL ENR:

NIL

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
- ŁĘCZYCA (EPLY): aktualizacja przeszkód lotniskowych;
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 11/17 (MIL AD 4 EPDA)
Obowiązuje od / Effective from 02 MAR 2017
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU DARŁOWO (EPDA)

MIL SUP 12/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - RZEPISKA I KONIAKÓW

MIL SUP 13/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 14 MAR 2017
ĆWICZENIE WOJSKOWE  "AV-DET 17-2"

MIL SUP 14/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 MAR 2017
LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

MIL SUP 15/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 27 MAR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - JEZIORO TURAWSKIE

MIL SUP 16/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - TRZCIANIEC, BIRCZA

MIL SUP 17/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 MAR 2017
REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ

MIL SUP 18/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2017
LOTY NA POTRZEBY SZKOLENIA JW 4026

MIL SUP 19/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 15 MAR 2017
TRENING OPL - JW 4808

MIL SUP 20/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 06 MAR 2017
LOTY ŚMIGŁOWCÓW WOJSKOWYCH – EPLY

MIL SUP 21/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 14 MAR 2017
TRENING OPL - 8. PPLOT


VFR AIP AIRAC AMDT 088
Obowiązuje od / Effective from  02 MAR 2017

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:

NIL

VFR AD:
- aktualizacja informacji (zmiany edytorskie dotyczące Zarządzającego i Użytkownika, dane adresowe, godziny pracy) na następujących lotniskach:
Aleksandrowice k/Bielska Białej (EPBA),
Lisie Kąty k/Grudziądza (EPGI),
Inowrocław (EPIN),
Jelenia Góra (EPJG),
Katowice Muchowiec (EPKM),
Radawiec k/Lublina (EPLR),
Strzyżewice k/Leszna (EPLS),
Łososina Dolna k/Nowego Sącza (EPNL),
Dajtki k/Olsztyna (EPOD),
Poznań/Kobylnica (EPPK),
Płock (EPPL),
Piotrków Trybunalski (EPPT),
Piastów k/Radomia (EPRP),
Szczecin Dąbie (EPSD),
Olsztyn-Mazury (EPSY),
Toruń (EPTO),
Kruszyn k/Włocławka (EPWK),
Żar k/Żywca (EPZR);
- aktualizacja ARP na lotnisku Katowice – Pyrzowice (EPKT);
- aktualizacja mapy lotniska Lublin (EPLB);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (VFR AD 4 4-0) dla lotnisk:
Mielec (EPML),
Krępa k/Słupska (EPSK);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (VFR AD 4 5-0) dla lotnisk:
Warszawa - Babice (EPBC),
Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY),
Chopina w Warszawie (EPWA);
- zmiany edytorskie


VFR SUP 18/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - RZEPISKA I KONIAKÓW

VFR SUP 19/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 02 MAR 2017
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - EA 33

VFR SUP 20/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 08 MAR 2017
LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

VFR SUP 21/17 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 27 MAR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - JEZIORO TURAWSKIE

VFR SUP 22/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - TRZCIANIEC, BIRCZA

VFR SUP 23/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 03 MAR 2017
REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ

VFR SUP 24/17 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 14 MAR 2017
ĆWICZENIE WOJSKOWE "AV-DET 17-2"

VFR SUP 25/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2017
LOTY NA POTRZEBY SZKOLENIA JW 4026

VFR SUP 26/17 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 15 MAR 2017
TRENING OPL - JW 4808

VFR SUP 27/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 14 MAR 2017
TRENING OPL - 8. PPLOT

VFR SUP 28/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 06 MAR 2017
LOTY ŚMIGŁOWCÓW WOJSKOWYCH – EPLY

VFR SUP 29/17 (AD 4 EPSY)
Obowiązuje od / Effective from 30 MAR 2017
PRACE REMONTOWE NA PŁYCIE POSTOJOWEJ NA LOTNISKU OLSZTYN - MAZURY (EPSY)

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus