Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 181, MIL AIP AIRAC AMDT 073, VFR AIP AIRAC AMDT 083

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 181, MIL AIP AIRAC AMDT 073, VFR AIP AIRAC AMDT 083.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

AIP AIRAC AMDT 181
Obowiązuje od / Effective from  13 OCT 2016

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- aktualizacja wykazu pomocy radionawigacyjnych;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- zmiana częstotliwości dla TRA 26;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Gliśnica, Kietrz, Kuszyn, Linie - Nowe, Piastowo, Radzanowo, Trzebórz;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Myszków;
- zmiany edytorskie.

AD:

- aktualizacja informacji o lotniskach:
DĘBLIN (EPDE) - zmiana nr tel. MIL APP, usunięcie APN G,wycofanie AFIS, wprowadzenie znaku wywoławczego DĘBLIN GROUND, aktualizacja lokalnych przepisów lotniskowych;
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) - wprowadzenie CAT II dla ILS wraz z procedurami podejścia do lądowania oraz standardowymi dolotami instrumentalnymi (STAR), wprowadzenie systemu ILS/DME IGDA do użytku operacyjnego;
Katowice - Pyrzowice (EPKT) - aktualizacja procedur “intersection take off”;
Rzeszów - Jasionka (EPRZ) - wprowadzenie systemu ILS/DME RZW do użytku operacyjnego oraz procedur podejścia do lądowania, wprowadzenie TWY G;
Olsztyn - Mazury (EPSY) - zmiana deklarowanych długości;
ŚWIDWIN (EPSN) - aktualizacja informacji o nawierzchni i nośności APN i TWY;
Wrocław - Strachowice (EPWR) - wprowadzenie procedur podejścia do lądowania RNAV (GNSS);
- aktualizacja mapy lotniska - ICAO dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD);
- aktualizacja mapy lotniska - ICAO oraz mapy przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A dla lotniska Rzeszów - Jasionka (EPRZ);
- aktualizacja mapy podejścia z widocznością dla lotniska Katowice - Pyrzowice (EPKT);
- zmiany edytorskie


SUP 86/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 07 NOV 2016
ĆWICZENIE WOJSKOWE - RAMSTEIN GUARD 2016

SUP 87/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 14 OCT 2016
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU EPSN

SUP 88/16 (AD 2 EPBY)
Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016
NOWE ELEMENTY SYSTEMU AWOS NA LOTNISKU BYDGOSZCZ – SZWEDEROWO (EPBY)

SUP 89/16 (AD 2 EPWR)
Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016
ZMIANA PARAMETRÓW APN 1 NA LOTNISKU WROCŁAW -STRACHOWICE (EPWR)

SUP 90/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – WARSZAWA (EA 48)

SUP 91/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – WARSZAWA (EA 42)

SUP 92/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – KIEJKUTY

SUP 93/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016
REJONY SZYBOWCOWYCH LOTÓW FALOWYCH – OKOLICE LOTNISK EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR I LĄDOWISKA BEZMIECHOWA

SUP 94/16 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 24 OCT 2016
SKOKI SPADOCHRONOWE - MSZANA DOLNA – ĆWILIN


MIL AIP AIRAC AMDT 073
Obowiązuje od / Effective from  13 OCT 2016

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- wycofanie częstotliwości 122,900 MHz dla KATOWICE RADIO;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
DĘBLIN (EPDE) - zmiana nr tel. MIL APP, usunięcie APN G, wycofanie AFIS, wprowadzenie znaku wywoławczego DĘBLIN GROUND, aktualizacja lokalnych przepisów lotniskowych;
INOWROCŁAW (EPIR) - zmiana deklinacji magnetycznej, wprowadzenie TWY W, X, Y;
ŁĘCZYCA (EPLY) - zmiana deklinacji magnetycznej;
PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR) - zmiana deklinacji magnetycznej, zmiana tożsamości RWY;
ŚWIDWIN (EPSN) - aktualizacja informacji o nawierzchni i nośności APN i TWY;
TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM) - zmianadeklinacji magnetycznej;
- aktualizacja mapy lotniska - ICAO oraz mapy przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A dla lotnisk:
INOWROCŁAW (EPIR);
ŁĘCZYCA (EPLY);
PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR);
TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM)
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością dla lotnisk:
DĘBLIN (EPDE);
INOWROCŁAW (EPIR);
ŁĘCZYCA (EPLY);
PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR);
TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM);
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 83/16 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 07 NOV 2016
ĆWICZENIE WOJSKOWE - RAMSTEIN GUARD 2016

MIL SUP 84/16 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 09 NOV 2016
ĆWICZENIE OKRĘTOWEJ GRUPY ZADANIOWEJ 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW (ŁEBA)

MIL SUP 85/16 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 14 OCT 2016
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU EPSN

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016
REJONY SZYBOWCOWYCH LOTÓW FALOWYCH – OKOLICE LOTNISK EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR I LĄDOWISKA BEZMIECHOWA

MIL SUP 87/16 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 24 OCT 2016
SKOKI SPADOCHRONOWE - MSZANA DOLNA –ĆWILIN


VFR AIP AIRAC AMDT 083
Obowiązuje od / Effective from  13 OCT 2016

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- aktualizacja informacji o TRA 26.

VFR AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Gliwice (EPGL) – fizyczne charakterystyki RWY;
Masłów k/Kielc (EPKA) – fizyczne charakterystyki RWY;
Katowice Muchowiec (EPKM) – częstotliwość KATOWICE RADIO, rodzaje paliwa i oleju;
Pobiednik k/Krakowa (EPKP) – wzniesienie lotniska, dane kontaktowe zarządzającego, fizyczne charakterystyki RWY;
Łososina Dolna k/Nowego Sącza (EPNL) – rodzaje paliwa i oleju;
- aktualizacja map lotniska dla lotnisk:
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD),
Gliwice (EPGL),
Masłów k/Kielc (EPKA),
Pobiednik k/Krakowa (EPKP),
Rzeszów - Jasionka (EPRZ);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk:
Gliwice (EPGL),
Pobiednik k/Krakowa (EPKP);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk:
Gliwice (EPGL),
Płock (EPPL);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 136/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 07 NOV 2016
ĆWICZENIE WOJSKOWE - RAMSTEIN GUARD 2016

VFR SUP 137/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 09 NOV 2016
ĆWICZENIE OKRĘTOWEJ GRUPY ZADANIOWEJ 3.FLOTYLLI OKRĘTÓW (ŁEBA)

VFR SUP 138/16 (VFR AD 4 EPBY)

Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016
NOWE ELEMENTY SYSTEMU AWOS NA LOTNISKU BYDGOSZCZ – SZWEDEROWO (EPBY)

VFR SUP 139/16 (VFR AD 4 EPWR)
Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016
ZMIANA PARAMETRÓW APN 1 NA LOTNISKU WROCŁAW - STRACHOWICE (EPWR)

VFR SUP 140/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – WARSZAWA (EA 48)

VFR SUP 141/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW - WARSZAWA (EA 42)

VFR SUP 142/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – KIEJKUTY

VFR SUP 143/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016
REJONY SZYBOWCOWYCH LOTÓW FALOWYCH – OKOLICE LOTNISK EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR I LĄDOWISKA BEZMIECHOWA

VFR SUP 144/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 24 OCT 2016
SKOKI SPADOCHRONOWE - MSZANA DOLNA – ĆWILIN

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus