Aktualizacja przepisów lotów VFR - dostosowanie zapisów AIP do przepisów SERA i niespodzianka

ENR 1.2 Aktualizacja przepisów VFR

W poprawce AIRAC AIP AIRAC AMDT 196 która zacznie obowiązywać od 7 grudnia 2017r. pojawił się enigmatyczny zapis, o nazwie: Aktualizacja przepisów VFR.

Zmiana dotyczy dostosowania przepisów do SERA, w celu ujednolicenia przepisów ruchu lotniczego w krajach członkowskich. Działanie takie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, skuteczności i sprawności międzynarodowego ruchu lotniczego w formującej się jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Aktualizacja przepisów VFR została zawarta w rozdziale 1.2 i agreguje zapisy z dotyczące lotów z widzialnością. Poniżej podsumowanie zmiany.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Niespodzianką są natomiast zapisy wskazujące na zmiany w systemach informatycznych PAŻP. W najnowszej aktualizacji, w dziale dotyczącym funkcjonowania ASM 3 (komórki zarządzanią przestrzenią powietrzną), pojawił się zapis:

7) Ogłaszanie (w razie potrzeby) uaktualnionego planu użytkowania przestrzeni powietrznej (UUP) najpóźniej na 1 godzinę przed wprowadzeniem zmian w nim zawartych.

wskazujący na możliwość pojawienia się, publikacji UUP, czyli zaktualizowanego planu rezerwacji w danym dniu. Do tej pory, informację o zajętości, można było uzyskać dzwoniąc do PAŻP.

Czytaj również: Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 196, MIL AIP AIRAC AMDT 088, VFR AIP AIRAC AMDT 098

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus