Ogólnopolskie Zawody Modeli Swobodnie Latających

Świebodzińskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Naszym Czytelnikom, przypominamy ponownie o zbliżających się Zawodach Modeli Swobodnie Latających Małych Form. Poniżej informacja ze strony organizatorów:


Aeroklub Ziemi Lubuskiej oraz Świebodzińskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych są organizatorami Ogólnopolskich Zawodów Modeli Swobodnie Latających Małych Form, które zostaną rozegrane na lotnisku w Przylepie k. Zielonej Góry w dniu 11 kwietnia 2010 r. w klasach F1H, F1G i F1K w kategoriach wiekowych open oraz juniorów młodszych.

Opłata startowa wynosi 30 zł od seniora i juniora oraz 20 zł od juniora młodszego bez względu na liczbę klas, w których zawodnik wystartuje.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko zawodnika, numer licencji oraz przynależność klubową należy przysyłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej organizatora zyga1936@op.pl do dnia 5 kwietnia 2010 r. Zgłoszenie po tym terminie spowoduje wzrost opłaty startowej o 50%.

Uczestnicy muszą posiadać aktualne licencje sportowe.

Harmonogram zawodów:
8.30 – 9.30 – rejestracja zawodników na starcie
9.30 – 9.45 – otwarcie zawodów i odprawa uczestników
10.00 – 16.00 – pięć kolejek lotów oraz loty dogrywkowe
16.30 – zakończenie zawodów

Zawody zostaną rozegrane według regulaminu Aeroklubu Polskiego i Kodeksu Sportowego FAI.

Maksymalny czas lotu będzie dostosowany do warunków atmosferycznych. Zawodnicy zajmujący trzy pierwsze miejsca w każdej z klas modeli zostaną uhonorowani dyplomami i pucharami.

Szczegółowych informacji udziela:
Zygmunt Janecki, Zielona Góra, tel. 68-325-34-75; e-mail: zyga1936@op.pl

Plan dojazdu dostępny jest na stronie Sekcji modelarskiej AZL.

Źródło: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
comments powered by Disqus