EUROPEAN ACRO CUP w Zielonej Górze

EUROPEAN ACRO CUP w Zielonej Górze

EUROPEAN ACRO CUP w Zielonej Górze (Konkurencja w klasie F3M)
zostanie rozegrany w dniach 6-8 sierpnia 2010 na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej – w Przylepie.

Obie konkurencje, międzynarodowa i krajowa, przeprowadzone zostaną w klasie F3M.

Zawody są otwarte dla wszystkich członków aeroklubów posiadających ważne licencje sportowe FAI. Uznawane będą również licencje DEMV.

Organizatorzy zapraszają do współpracy wszystkich potencjalnych sponsorów tych zawodów!


PROGRAM ZAOWDÓW

piątek (6 sierpnia)

12:00 - 18:00 - przybycie, rejestracja i zakwaterowanie zawodników –Lotniskowa Sala Konferencyjna - Przylep
16:00 – 21:00 - dowolne próby lotów – Lotnisko Przylep
21:00 – 22:00 – kolacja (restauracja „Fantom” przy lotnisku)

sobota (7 sierpnia)
7:00 – 7:45 – śniadanie (restauracja „Fantom”)
8:00 – 8:15 – ceremonia otwarcia (lotnisko – miejsce startów)
8:30 – 11:00 – pierwsza runda lotów F3M kategoria „Międzynarodowa”(znana)
11:10 – 12:40 – pierwsza runda lotów F3M „Krajowa”(znana)
13:00 – 15:00 – obiad na lotnisku podczas zawodów
12:50 – 15:20 – druga runda lotów F3M kategoria „Międzynarodowa”(znana)
1530–1700 – druga runda lotów F3M „Krajowa”(znana)
1710–1940 – pierwsza runda lotów F3M kategoria „Międzynarodowa”(nieznana)
21:00 - 22:00 – kolacja (restauracja „Fantom”)

niedziela (8 sierpnia)
6:30 – 7:15 – śniadanie (restauracja „Fantom”)
7:30 – 9:00 – pierwsza runda lotów F3M „Krajowa”(nieznana)
9:10 – 11:40 – druga runda lotów F3M kategoria „Międzynarodowa”(nieznana)
11:50 – 13:20 – druga runda lotów F3M „Krajowa”(nieznana)
13:00 - 15:00 – obiad na lotnisku podczas zawodów
13:30 – 16:00 pierwsza runda lotów F3M “Międzynarodowa” i „Krajowa” (free style – aero-musical)
16:00 – 16:30 – Ogłoszenie wyników, ceremonia zakończenia zawodów i wręczenia nagród.

W razie złych warunków pogodowych lub innych przeszkód, organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.

Więcej informacji na stronie EUROPEAN ACRO CUP w Zielonej Górze.

Źródło: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
comments powered by Disqus