Zostań kontrolerem lotów!

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Podczas VII Rotariańskiej Majówki Lotniczej znajdzie się miedzy innymi stoisko promocyjno-informacyjne Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Każdy z Państwa będzie miał szansę poczuć dreszcz emocji związany z pracą wymagającą bardzo szybkiego podejmowania trafnych decyzji pod presją czasu i odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu lotniczego, bowiem będzie możliwość odbycia próbnych testów sprawdzających predyspozycje do pracy w kontroli ruchu lotniczego.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została powołana 1 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Agencja została powołana do zapewniania bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej. Wykonuje funkcje instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. PAŻP zaangażowana jest w realizację koncepcji SES II oraz w tworzenie funkcjonalnego bloku przestrzeni - FAB Baltic.

Działalność Agencji odbywa się na trzech poziomach kontroli na terytorium Polski:

wieża (TWR),
zbliżanie (APP),
obszar (ACC),
która realizowana jest przez kontrolerów ruchu lotniczego.

Pragnąc zapewnić wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą PAŻP w systemie ciągłym poszukuje osób chętnych do wzięcia udziału w kursie przygotowującym do pracy na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego. Oferuje intensywną naukę ciekawego zawodu, a po ukończonym szkoleniu możliwość pracy w jednym z ośrodków PAŻP w Polsce.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprasza wszystkich udających się na Rotariańska Majówkę Lotniczą do zajrzenia na stoisko i zapoznania się z ofertą PAŻP. Pracownicy Agencji chętnie udzielą odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące kursu dla kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego.

Odwiedzających stoisko PAŻP czekają do rozwiązania testy predyspozycyjne!

Czytaj również:


7 Rotariańska Majówka Lotnicza

Źródło: Aeroklub Warmińsko Mazurski
comments powered by Disqus

Komentarze

Możesz, O ile masz wujka w PAZP