Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur 24-26 czerwca 2011

Plakat_rajdu_WM.jpg

Już tradycyjnie w dniach od Bożego Ciała do najbliższej niedzieli odbędzie się kolejny już „Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur”. W tym roku to są dni od 24.06 (piątek) do 26.06.

Rajd organizowany jest przez największego lotniczego propagatora lotniczej turystyki, szczególnie turystyki po Warmii i Mazurach - Stanisława Tołwińskiego, Prezesa Aeroklubu Krainy Jezior w Kętrzynie.

Rajd jest pewnego rodzaju prezentacją ożywionego ruchu lotniczego, dzięki której lotnicza (jak również cała) turystyka w regionie Warmii i Mazur ma szanse się rozwinąć, a skorzystają na tym wszyscy - zarówno osoby zainteresowane podróżowaniem w ten sposób, jak i mieszkańcy regionu, właściciele pensjonatów, restauracji i innych obiektów turystycznych.

Poniżej cel rajadu wraz z rozkładem zaplanowanych atrakcji:

Cel Rajdu

1. Pokazanie wielu atrakcyjnych miejsc w turystyce lotniczej z wykorzystaniem lotnisk i lądowisk     istniejących na Warmii i Mazurach.
2. Uwiarygodnienie potrzeby i możliwości tworzących się nowych lądowisk dla samorządów lokalnych i ośrodków turystyki – gestorów lokalnej bazy turystycznej.
3. Zorganizowanie atrakcyjnego weekendu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich turystom – lotnikom z Polski i z zagranicy.
4. Stworzenie formy sympatycznej rywalizacji w konkurencji na celność lądowania, na planowanych lotniskach – lądowiskach.
5. Integracja załóg samolotów polskich i zagranicznych w ramach odrębnego programu propozycji towarzyszących.
6. Szersza promocja turystyki lotniczej w rejonie transgranicznym oraz interesujących możliwości atrakcji turystycznych Warmii i Mazur.
7. Promocja akcji „Mazury Cud Natury”.

Miejsce – trasa Rajdu

1. Główną bazą Rajdu będzie lotnisko Kętrzyn Wilamowo.
2. Planowane odwiedzenie lotnisk (lądowisk): Olsztyn-Dajtki, Elbląg, Gryżliny, Szymany, Kikity, Babięta, Rostki oraz Mazury Residence k/Giżycka.

Wstępny program Rajdu

23.06.2011 r. – czwartek (Boże Ciało – dzień nieoficjalny)

1100 – 1800 Przylot załóg do Kętrzyna – realizacja programu indywidualnego, zgodnie z sugestiami zgłoszonych załóg, wspierana lub aranżowana przez Biuro Turystyki „ FlyTour”.

1800 - 1930 Zakwaterowanie w hotelach i pensjonatach zgodnie z wcześniejszymi zgłoszeniami załóg .

1930 - 2300 Wieczór integracyjny, z grillowaniem, muzyką a może i .....

24.06.2011 r. – piątek (I dzień Rajdu)

0830 - 0900 Odprawa pilotów – przygotowanie samolotów do wylotu z Kętrzyna.

0900 - 0930 Przelot na lądowisko w Kikitach.(lądowanie punktowane w ramach Kikity Cup)

0930 - 1030 Pobyt w Kikitach wg programu gospodarzy lądowiska i gestorów idei Kikity Cup

1030 - 1100 Przelot do Elbląga – lądowanie punktowane.

1100 - 1300 Pobyt i zwiedzanie Elbląga.

1300 - 1330 Przelot do Olsztyna na lotnisko Dajtki – lądowanie punktowane.

1400 - 1500 Pobyt w Olsztynie wg programu gospodarzy Miasta i Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego.
Do rozważenia spotkanie z przedstawicielami samorządu Miasta i mediami – konferencja prasowa.

1500 - 1520 Przelot na lotnisko w Gryźlinach (lądowanie punktowane).

1520 - 1630 Pobyt w Gryźlinach wg programu Starostwa Powiatowego w Olsztynie i Gminy Stawiguda.

1630 - 1700 Przelot – powrót na lotnisko Szymany.

1700 - 1730 Spotkanie informacyjne z Zarządem lotniska.

1730 - 1800 Przelot na lotnisko Kętrzyn Wilamowo.

1800 - 2300 Zakotwiczenie samolotów i postój nocny.

Wieczór informacyjno-integracyjny w Tawernie Awiatorów lotniska Wilamowo.

25.06.2011 r. sobota (II dzień Rajdu)

0900 - 0930 Odprawa pilotów – omówienie programu dnia.

0930 - 1000 Przygotowanie samolotów do wylotu.

1000 - 1040 Przelot na lądowisko w Babiętach (lądowanie punktowane).

1040 - 1230 Program pełen niespodzianek wg inwencji Marcina Stana – gospodarza lądowiska. – alternatywnie wydłużenie pobytu (do 14 00) po zrezygnowaniu z lądowania na lotnisku Rostki

1230 - 1300 Przelot na lądowisko Rostki (lądowanie punktowane).- alternatywnie

1300 - 1400 Spotkanie z przedstawicielami samorządu Gminy i Powiatu Pisz oraz Dyrektorem ZUA PZL Mielec. - alternatywnie

1400 - 1430 Przelot na lądowisko „Mazury Residence” w Gminie Giżycko – Bystre n. jez. Niegocin (lądowanie punktowane).

1430 - 2200 Program wg inwencji Spółki ARNA – inwestora „Mazury Residence” oraz Wójta Gminy Giżycko Pana Andrzeja Sierońskiego.
W programie same atrakcje na lądzie i wodzie.

Pobyt na terenie „Mazury Residence” i Gminy Giżycko ma być okazją do szerszego poznania możliwości atrakcyjnego spędzenia weekendu.

22.00 - 2300 Przejazd do hoteli na nocny odpoczynek.

26.06.2011 r. niedziela (III dzień Rajdu)

1000 - 1100 Przejazd z hoteli na lądowisko „Mazury Residence”.

1100 - 1115 Odprawa pilotów.

1115 - 1130 Przygotowanie samolotów do wylotu.

1130 - 1215 Trasa nawigacyjna – „Mazury Residence” – Giżycko – Łabędzi Szlak – Sztynort – Węgorzewo – Mamerki i Kanał Mazurski – Wilczy Szaniec – Kętrzyn – oraz lądowanie na lotnisku Wilamowo.

1215 - 1300 Lotniczy lunch w Tawernie Awiatorów.

1300 - 1400 Oficjalne zakończenie Rajdu, ogłoszenie wyników rywalizacji, wręczenie zwycięzcom pucharów i dyplomów oraz certyfikatów uczestnictwa w Rajdzie dla wszystkich załóg. Dalszy pobyt w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich wg inwencji własnej lub przy organizacyjnym wsparciu B.T. FlyTour.

Warunki uczestnictwa w Rajdzie

1. Zakwalifikowanie do Rajdu nastąpi na podstawie przesłanego zgłoszenia samolotu – załogi wg załączonego na stronie www.lotniskoketrzyn.pl wzoru.
2. Samolot i pilot spełniają wszystkie kryteria „Prawa Lotniczego” i rozporządzeń Prezesa ULC.
3. Zakwaterowanie i wyżywienie zabezpieczają załogi własnymi środkami lub przez zlecenie dla Biura Turystyki FlyTour.
4. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 50,00 zł od osoby w załodze zgłoszonego samolotu na konto Aeroklubu Krainy Jezior w Banku
5. Uczestnictwo w Rajdzie będzie zaliczone (dla wystawienia certyfikatu Rajdu) dla załogi, która dokona wpłaty wpisowego i zrealizuje przynajmniej program wybranych 2 dni;
6. Gotowość do aktywnego włączenia się w „życie” i atmosferę towarzyską Rajdu.

Możliwości zakwaterowania

1. Zakwaterowanie może być zarezerwowane przez B.T. FlyTour jeżeli będzie takie życzenie zgłaszanych załóg lub indywidualnie przez załogi.
2. Do wyboru załóg istnieją następujące możliwości zakwaterowania:
a. pole namiotowe na lotnisku – bez opłat;
b. w pawilonie (internacie) na lotnisku z własnym śpiworem – 25,00 zł/nocleg;
c. w „Majątku Wajsznory” – przy lotnisku (w pokojach 2-osobowych ze śniadaniem) – 60,00 zł/osoba;
d. Hotele w Kętrzynie i Giżycku.

Sugestie końcowe

Zaplanowany Rajd ma stworzyć okazję od poznania nowych lądowisk i ciekawych możliwości turystycznych. Jednak najważniejszym elementem jego przebiegu chcielibyśmy, aby była fajna – koleżeńska atmosfera i sympatyczna rywalizacja w zaplanowanych konkurencjach.
Do Rajdu będzie można dołączyć lub zakończyć go w każdy momencie, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami.
Informacje o Rajdzie będą zamieszczane na stronie www.lotniskoketrzyn.pl i www.ttlot.eu oraz przesyłane na adresy mailowe zgłoszonych załóg.
Sekretarzem organizacyjnym przygotowań Rajdu będzie Iwona Doroszko (e-mail: wilamowo@lotniskoketrzyn.pl lub akj@lotniskoketrzyn.pl , tel. 0 500-360-602, 89 752-45-21 lub 89 752-30-31).

Kierownictwo Rajdu – zostanie sprecyzowane po zebraniu wszystkich zgłoszeń na Rajd.
Sekretariat Rajdu: Iwona Doroszko (wilamowo@lotniskoketrzyn.pl , 89 752-45-21 lub 752-30-31)

AEROKLUB KRAINY JEZIOR
www.lotniskoketrzyn.pl , www.ttlot.eu

 

Źródło: Aeroklub Warmińsko Mazurski
comments powered by Disqus