Odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa w Krośnie

I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Amatorskim

W dniach 31.05 – 01.06.2014 odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Amatorskim w Krośnie. Wydarzenie zostało zrealizowane dzięki wspólnym wysiłkom Prezydenta Miasta Krosna, Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie oraz Stowarzyszenia B-4, jako Koordynatora Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego – Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 przedstawicieli środowiska lotniczego z kraju i Europy. Swoją obecnością zaszczycili nas, m.in.: Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna, Pan Marek Kachaniak – Dyrektor Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Pan Maciej Lasek –  przewodniczący Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych, Pan Jacek Binio – z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Dr Zbigniew Pągowski oraz Dr Antoni Niepokólczycki – z Instytutu Lotnictwa, Pan Mikołaj Pyczak – z  Krajowego Punktu Kontaktowego Przy Biurze Komisji Europejskiej w Brukseli. Konferencja wzbudziła zainteresowanie również wśród środowisk lotniczych spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej – mieliśmy przyjemność gościć między innymi przedstawicieli: Słowackiego Nadzoru Lotniczego, Czeskiego Nadzoru Lotniczego – UCL oraz Niemieckiego Nadzoru Lotniczego – ADC, jak również środowisk naukowych, zajmujących się pracami badawczo – rozwojowymi w sektorze lotnictwa, przykładem obecność Dr Ahmada Bilala z firmy LEITAT Technology Center z Barcelony (Hiszpania). Udziałem w wydarzeniu byli również zainteresowani przedstawiciele z LAACR (Lotnicza Amatorska Asocjacja z Czech), jednakże ze względu na obowiązki nie byli w stanie uczestniczyć w Konferencji. Jako dowód zainteresowania konferencją przesłali oni sympatyczny i pełen ciepłych słów uznania list do uczestników, w którym dzielili się swoimi doświadczeniami i wyrazili nadzieję na dalszą współpracę. List od Prezydenta LAA Jana Brskovskiego został odczytany na forum przez Pana Piotra Piątka – Dyrektora Stowarzyszenia B-4.

Konferencję poprowadził Pan Marek Sudomirski – Wiceprezes Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej.

W sobotę (31.05.2014) przedstawionych zostało 9 prezentacji związanych z aspektem bezpieczeństwa w lotnictwie amatorskim (lekkim i ultralekkim). Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Wbrew powszechnej opinii jakoby tematyka ta była oczywista wykłady poruszały wiele ważnych i często unikalnych kwestii. Uczestnicy mogli również zapoznać się z zasadami organizacji oraz rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa lotów praktykowanymi u naszych zagranicznych sąsiadów – na Słowacji, w Czechach oraz w Niemczech.

Dodatkową wartością, jaką przyniosła konferencja była możliwość wysłuchania prezentacji Pana Mikołaja Pyczaka (KPK) na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania w sektorze lotniczym z różnych źródeł w tym z programów międzynarodowych. Prelekcja dotyczyła również wielkiej roli, jaką współcześnie odgrywa wzajemna współpraca między jednostkami z sektora lotniczego w Polsce i Europie.

Część panelowa konferencji była kontynuowana na terenie ośrodka PPK-KLLiUl, gdzie w sprzyjających warunkach nasi Goście mogli w ramach wzajemnych rozmów rozwijać wątki poruszone w panelach. Dyskusje między uczestnikami prowadzone były z wielkim zaangażowaniem do późnych godzin wieczornych, pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Kolejny dzień (01.06.2014) poświęcony był na omówienie planów działania Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej, prezentację firm handlowych z sektora lotniczego oraz indywidualnym rozmowom tematycznym.

Liczymy, że zorganizowana Konferencja wejdzie na stałe do kalendarza imprez lotniczych w kraju, zyskując coraz większą ilość uczestników z Polski i zagranicy. Mamy nadzieję, iż poruszane kwestie będą wywierały realny wpływ na kształtowanie odpowiedzialnych postaw w środowisku pilotów lekkich i ultralekkich statków powietrznych, jak również na procesy decyzyjne i prawotwórcze dla tego środowiska.

W związku z poruszaną na konferencji tematyką, pragniemy odnotować, że czasie trwania tego wydarzenia, tj. w dniach 31.05-01.06 doszło do 3 wypadków lotniczych, w wyniku których śmierć poniosło trzech naszych kolegów – pilotów. Organizatorzy konferencji łączą się w żałobie z rodzinami zmarłych, zaś rannym życzą szybkiego powrotu do pełni zdrowia i sprawności.

Wspomniane wydarzenia dowodzą realnej potrzeby prowadzenia konstruktywnej dyskusji na temat bezpieczeństwa w lotnictwie amatorskim, jak również konieczności wprowadzania rzetelnych zmian w krajowym prawodawstwie w tym zakresie.

Z lotniczymi pozdrowieniami!
W imieniu organizatorów
Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej

Źródło: Aeroklub RP
comments powered by Disqus