10-lecie działalności Rybnickiego Klubu Seniorów Lotnictwa

10-lecie działalności Rybnickiego Klubu Seniorów Lotnictwa (fot. Klub Seniorów Lotnictwa)

Rybnicki Klub Seniorów Lotnictwa obchodzi 10-lecie swojej działalności. W sobotę, 28 lutego, odbyło się jubileuszowe spotkanie, na którym pojawili się członkowie Klubu oraz zaproszeni goście. Z tej okazji Prezes Aeroklubu ROW, I. Wilgucki wręczył zasłużonym działaczom okolicznościowe wyróżnienia. Pamiątkowe medale otrzymali przewodniczący Klubu Antoni Porembski, Dyrektor Aeroklubu Benedykt Krupa, Wiesław Dziuba i Jan Pietrzykowski.

KSL AROW powołano do życia po 40 latach istnienia Aeroklubu ROW, kiedy wielu pilotów będących niejednokrotnie wśród założycieli aeroklubu, osiągnęło kryterium seniora. Dzisiaj członkowie Klubu Seniorów Lotnictwa pragną przekazywać to co najlepsze swoim młodym następcom, otaczać opieką wszystko, co związane jest z lotnictwem i wszystkich lotników tej ziemi.


Na zdjęciu od lewej: B. Krupa, W. Dziuba, Prezes Aeroklubu I. Wilgucki, J. Pietrzykowski
i A. Porembski (fot. Klub Seniorów Lotnictwa)

Główne kierunki działania klubu to: krzewienie i popularyzowanie historii i tradycji polskiego lotnictwa; krzewienie i popularyzowanie historii lotnictwa Rybnickiego Okręgu Węglowego wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży; pomoc przy organizacji imprez i zawodów sportowo-lotniczych Aeroklubu ROW; odnajdywanie lotniczych miejsc pamięci i otaczanie ich opieką; gromadzenie materiałów historycznych o weteranach lotnictwa tej ziemi i dokumentowanie ich w specjalnej kronice klubowej; utrzymywanie stałych więzi koleżeńskich wśród członków klubu, współpraca z innymi klubami seniorów lotnictwa; zorganizowanie biblioteki lotniczej i gromadzenie księgozbioru tematycznego.

Historia pamięta wielu, a korzenie sięgają lat 30 XX wieku.  O tej historii możemy poczytać na stronie internetowa Rybnickiego Klubu Seniorów Lotnictwa: www.ksl.aeroklub.rybnik.pl


Pamiątkowy medal z okazji X-lecia Rybnickiego KSL (fot. Klub Seniorów Lotnictwa)

Źródło: Aeroklub ROW
comments powered by Disqus