Złote Skrzydło za rok 2019 Aeroklubu Poznańskiego

Złote Skrzydło Aeroklubu Poznańskiego

Tomasz Szczot, Przewodniczący Kapituły nagrody Aeroklubu Poznańskiego "Złote Skrzydło", ogłosił otwarcie listy kandydatów za rok 2019.

Nagroda "Złote Skrzydło" przyznawana jest w następujących kategoriach: osiągnięcie sportowe roku, działacz roku oraz za całokształt działalności.

Nagroda „Złote Skrzydło” to forma uhonorowania Członków i Sympatyków poznańskiego Stowarzyszenia, których bezinteresowna pomoc i zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju Aeroklubu Poznańskiego, kształtują jego pozytywny wizerunek oraz rozwijają zasady koleżeństwa i wzajemnej życzliwości między członkami i sekcjami poznańskiego Klubu.

Pomysł takiej formy uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Aeroklubu zrodził się wśród członków Zarządu AP w roku 2003 i za ten rok po raz pierwszy przyznano symboliczną statuetkę Złotego Skrzydła.

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i określeniem do jakiej kategorii nagrody kandydat jest przedstawiany należy zgłaszać do 7 stycznia 2020 r. na ręce Przewodniczącego Kapituły Tomasza Szczota lub w sekretariacie Aeroklubu.

Ponieważ wyróżnienie "za całokształt działalności" Kapituła może przyznać danej osobie tylko raz, przy zgłaszaniu kandydatów należy zwrócić uwagę, czy kandydat nie został już uhonorowany takim wyróżnieniem. Zobacz listę dotychczasowych laureatów.

Laureatami „Złotego Skrzydła” w 2018 zostali:
•    całokształt działalności: przewodniczący sekcji modelarskiej Jacek Nowak,
•    osiągnięcie sportowe: pil. Andrzej Rybski i pil. Roman Wawrzyniak,
•    działacz roku: Bartosz Kapczyński i Łukasz Widyński.

Źródło: Aeroklub Poznański
comments powered by Disqus