Zmarł Sadomir Smoliński

Sadomir Smoliński (fot. aeroklub-polski.pl)

Aeroklub Polski z ogromnym żalem poinformował, że zmarł Sadomir Smoliński wieloletni Dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego.

Masz św. żałobna odprawiona zostanie w środę 2 października 2019 r. o godzinie 12:00 w Ostrowie Wielkopolskim w kościele św. Antoniego, po której odbędzie się pogrzeb na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

Sadomir Jan Smoliński urodził się 2 maja 1936 roku. Swoją historię z lotnictwem rozpoczął podstawowym szkoleniem szybowcowym w październiku 1951 roku w Aeroklubie Ostrowskim. W 1953 roku ukończył szkolenie samolotowe. W lutym 1957 roku uzyskał uprawnienia instruktora szybowcowego i rozpoczął pracę w Szkole Szybowcowej w Lesznie jako instruktor.

W latach 1958 – 1959 był instruktorem w Aeroklubie Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych w Oleśnicy (razem z kol. Eugeniuszem Pieniążkiem). W kolejnych latach (1960 – 1965) był instruktorem szybowcowym i samolotowym w Aeroklubie Ostrowskim. Uprawnienia instruktora pilota samolotowego zawodowego uzyskał w 1962 roku w C.W.L. Krosno. Do końca 2006 roku szkolił i czynnie uczestniczył w szkoleniu lotniczym.

Od października 1976 roku pełnił obowiązki szefa wyszkolenia i dyrektora Aeroklubu Ostrowskiego. Od października 1990r. do listopada 1993r. powołany został do reaktywowania Górskiej Szkoły Szybowcowej ŻAR w Międzybrodziu Żywieckim. W grudniu 1993 roku Zarząd Aeroklubu Polskiego zlecił przejęcie od Skarbu Państwa było lotniska wojskowego w Legnicy, gdzie został utworzony Aeroklub Legnicki.

Od maja 1996 roku Sadomir Smoliński podjął obowiązki zastępcy dyrektora Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Lesznie. Od września 1996 roku podjął pracę w Aeroklubie Poznańskim na stanowisku dyrektora.

W 1998 roku po przejściu na emeryturę czynnie uczestniczył w szkoleniu w Aeroklubie Konińskim w Kazimierzu Biskupim. Działalność szkoleniową lotniczą zakończył w 2006 roku.

Działalność sportowa
– Posiadacz złotej odznaki szybowcowej z dwoma diamentami.
– W latach 1959 – 1964r uczestniczył w Szybowcowych Mistrzostwach Polski.
– W latach 1971 – 1976r brał udział w Samolotowych Rajdowo – Nawigacyjnych Mistrzostwach Polski.
– Startował w II i III Rajdzie Żwirki i Wigury.
    • Nalot ogólny na szybowcach 4184 godziny w tym nalot instruktorski 1780 godzin.
    • Nalot ogólny samolotowy 2347 godzin w tym nalot instruktorki 1423 godziny.
    • Łączny nalot szybowcowy i samolotowy 6531 godzin.

Działalność szkoleniowa

Szkolenie szybowcowe:
– metodą jednosterową 140 uczniów pilotów (4 turnusy)
– metodą dwusterową 483 uczniów pilotów

Szkolenie samolotowe:
– w ramach LPW II 33 pilotów
– w ramach programu AP 81 pilotów

Do znaczących postaci lotnictwa sportowego i zawodowego szkolonych przez Smolińskiego zaliczyć należy między innymi pil. pil. Adama Sikorę, Jerzego Góździa, Józefa Sakwę, Waldemara Huberta, Włodzimierza Jesionowskiego, Bogdana Bajera, Łukasza Florkowskiego, Jerzego Kolasińskiego (część z nich to piloci LOT-u)

Pod kierunkiem Sadomira Smolińskiego praktykę instruktorską i uprawnienia instruktora szybowcowego zdobywali Lech Marchelewski i Jerzy Blitz (po wielu latach przerwy wznowił działalność instruktorską) oraz praktykę i uprawnienia instruktora samolotowego uzyskał znany pilot szybowcowy i balonowy Stefan Makne z Aeroklubu Poznańskiego (1988r).

Za szkolenie i wyniki szkoleniowe dla Wojsk Lotniczych Minister Obrony Narodowej odznaczył Sadomira Smolińskiego Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju oraz Brązową Odznaką za „Zasługi dla Obrony Cywilnej”.

Otrzymał również dyplom uznania za szczególne osiągnięcia na rzecz obronności Kraju.

Działalność dydaktyczna

W całym okresie szkolenia lotniczego w tym kierowania aeroklubami (Ostrów, Konin, Legnica, Poznań), Górską Szkołą Szybowcową ŻAR, Centrum Szkolenia Lotniczego w Lesznie prowadził szkolenie teoretyczne zgodnie z programami szkolenia w ramach LPW I, LPW II oraz programem Aeroklubu Polskiego i sprawdził się jako wykładowca i pedagog.

Za swoją działalność szkoleniową i dydaktyczną został miedzy innymi odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Srebrnym I Złotym Krzyżem Zasługi.

Od 1974r. do 2004r. był nieprzerwanie członkiem Zarządu Aeroklubu Polskiego. W latach 1976 do 2004r. był członkiem Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego. Jest autorem projektu Sztandaru Aeroklubu Polskiego i jego realizatorem (2003r.).

W 2000 roku otrzymał Medal im. Czesława Tańskiego.

3 lutego 2002r. uchwałą XX Zjazdu Krajowego Aeroklubu Polskiego Sadomir Smoliński otrzymał godność Członka Honorowego Aeroklubu Polskiego.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus