Zawody w Akrobacji Szybowcowej 2020 w Toruniu

Szybowiec - akrobacja (fot. azp.com.pl)

7 września br. na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu (EPTO) wystartują Zawody w Akrobacji Szybowcowej w klasach Unlimited i Advanced. O Puchar Prezesa Aeroklubu Polskiego oraz o Puchar Prezesa Aeroklubu Pomorskiego zawodnicy powalczą do 12 września.

W Toruniu organizatorzy zaplanowali rozegranie zawodów w następujących kategoriach:
• Zawody w Akrobacji Szybowcowej o Puchar Prezesa Aeroklubu Polskiego (klasa Unlimited),
• Zawody w Akrobacji Szybowcowej o Puchar Prezesa Aeroklubu Pomorskiego (klasa Advanced).

Wszystkich pilotów chętnych do udziału w zawodach zgłaszają aerokluby regionalne na podstawie decyzji Zarządu lub Dyrektora danego aeroklubu, a w przypadku zawodników międzynarodowych, ich aerokluby krajowe lub na wniosek Trenera Kadry Narodowej w Akrobacji Szybowcowej danego kraju, wykorzystując formularz Pobierz.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać do 31 sierpnia 2020 r. drogą mailową na adres sekretariat@aeroklub.torun.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Aeroklub Pomorski im. gen. pil. Stanisława Skalskiego
ul. 4. Pułku Lotniczego 17, 87-100 Toruń
z dopiskiem na kopercie: „ Zawody w Akrobacji Szybowcowej”
lub faxem: +48 56 654 44 31.

Druki bez podpisów uznane zostaną za nieważne.

Wymagania wyszkoleniowe dla pilotów
Prawo startu w zawodach mają piloci spełniający niżej wymienione warunki minimalne:
– posiadane uprawnienia do wykonywania akrobacji „wyczynowej” (Unlimited) lub „wyższej” (Advanced);
– aktualny trening w akrobacji wyższej / wyczynowej;
– zezwolenie Prezesa ULC na obniżenie dolnej granicy lotów akrobacyjnych według regulaminu FAI do 100m AGL (warunek nie wymagany).

UWAGA:
Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczeni piloci, którzy nie są uwzględnieni w aktualnym treningu w akrobacji wyższej / wyczynowej.

Obowiązuje wykonanie minimum 10 stref treningowych w danym sezonie lotniczym, do dnia rozpoczęcia zawodów.

Od zawodników zamierzających wziąć udział w zawodach wymagane jest wykazanie się ważnym KTP i KWT, w tym KTP z akrobacji wyższej/ wyczynowej.

Wymagane dokumenty zawodnika
Zawodnik zobowiązany jest posiadać się następujące dokumenty:
– ważną licencją pilota szybowcowego;
– ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie kl. II lub I;
– ważną licencją sportową, wystawioną dla dziedziny „akrobacja lotnicza”;
– Książkę Pilota z potwierdzonym nalotem i skierowaniem na zawody, podpisanym przez Dyrektora lub Szefa Wyszkolenia macierzystego aeroklubu;
– polisę lub kopię polisy ubezpieczeniowej NNW, z tzw. podwyższonym ryzykiem.

Zawody odbędą się zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI Sekcja ogólna oraz Kodeksem Sportowym FAI Sekcja 6 Akrobacja, część 2 Szybowce.

Harmonogram zawodów:
7 września:
Przyjazdy i rejestracja zawodników,
    –  Loty zapoznawcze dla zawodników, którzy w bieżącym roku nie latali na akrobację w Toruniu
    –  Ceremonia otwarcia zawodów
8 – 12 września: Konkurencje zawodnicze
12 września: Dzień rezerwowy i ceremonia zamknięcia zawodów
13 września: Wyjazdy zawodników

Pismo Organizacyjne Zawodów Akrobacji Szybowcowej w Toruniu 2020 oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.aeroklub-polski.pl

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus