Zarząd Aeroklubu Polskiego wnosi o zwołanie nadzwyczajnego kongresu AP

Aeroklub Polski

Zarząd Aeroklubu Polskiego ul. 17 Stycznia 39 00-906 Warszawa, Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego w trybie § 24 ust. 1 i 2 Statutu Aeroklub Polskiego w rozumieniu § 20 ust. 3 pkt 3) Statutu AP wnosi o zwołanie nadzwyczajnego kongresu Aeroklubu Polskiego w następujących celach:

1.Prezentacji stanowiska Komisji Rewizyjnej
2.Odwołania Prezesa Zarządu Aeroklubu Polskiego
3.Odwołania wszystkich członków Zarządu Aeroklubu Polskiego
4.Odwołania wszystkich członków Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
5.Wyboru Prezesa Zarządu Aeroklubu Polskiego
6.Wyboru członków Zarządu Aeroklubu Polskiego
7.Wyboru członków Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
9.Głosowania nad uchwałą o likwidacji CSS Leszno
10.Głosowania nad uchwałami o likwidacji Rad Szkół
11.Głosowania nad uchwałami w sprawie ewentualnych zmian statutu Aeroklubu Polskiego

Uzasadnienie:
Komisja Rewizyjna w uzasadnieniu wniosku informuje, iż w wziązku z przeprowadzonymi kontrolami oraz ostatnimi wydarzeniami w CSS Leszno ocenia aktualny stan funkcjonowania związku jako zły.

Ocenia negatywnie funkcjonowanie zarządu Aeroklubu Polskiego i permanentny brak rzeczywistej współpracy Zarządu AP z Komisją Rewizyjną. Uznając dotychczasowe działania Komisji Rewizyjnej za nieskuteczne, wyraża przekonanie, że zaistaniała bezwzględna konieczność by kongres Aeroklubu Polskiego jako najwyższa władza Związku zajął stanowisko w tym kluczowym momencie funkcjonowania Związku.

Komisja Rewizyjna stwierdza:

  • Brak właściwego zarządzania przez Zarząd AP funduszami Aeroklubu Polskiego
  • Niewłaściwy nadzór Zarządu AP nad pracą biura Aeroklubu Polskiego
  • Brak nadzoru Zarządu AP nad funkcjonowaniem szkół w tym brak troski o majątek będący naszym dobrem wspólnym
  • Brak należytej troski zarządu AP o bezpieczne funkcjonowanie podmiotów tworzących związek
  • Brak rzeczywistej współpracy Zarządu AP z Komisją Rewizyjną AP
  • Szczegółowe stanowisko Komisji Rewizyjnej zostanie przedstawione delegatom w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Komisji Rewizyjnej:
Za wnioskiem głosowało 5 osób, jedna osoba się wstrzymała, głosów przeciwnych nie było.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus