XII Zwyczajny Sprawozdawczy Kongres Aeroklubu Polskiego

Aeroklub Polski - logo na tle nieba

Zarząd Aeroklubu Polskiego zawiadomił o zwołaniu XII Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego.

XII Zwyczajny Sprawozdawczy Kongres AP odbędzie się w dniu 1 czerwca 2019 r. (sobota) o godz. 9:45 w I terminie lub o godz. 10:00 w II terminie, w Warszawie przy ul. 17 stycznia (Komitetu Obrony Robotników) 43 w budynku PLL LOT.

Porządek obrad XII Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego obradującego w Warszawie w dniu 1 czerwca 2019 roku:

1. Otwarcie obrad.
2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Kongresu.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Kongresu.
5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Kongresu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przyjęcie porządku obrad.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności Aeroklubu Polskiego za 2018 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2018 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego za 2018 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego z działalności Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego za 2018 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „ŻAR” z działalności Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „ŻAR” za 2018 rok.
14. Przedstawienie informacji Prezesa spółki Aeropartner sp. z o.o. z działalności spółki.
15. Przedstawienie sprawozdania Dyrektora GOBLL z działalności Głównego Ośrodka Badań Lotniczo – Lekarskich.
16. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności Aeroklubu Polskiego za rok 2018.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za rok 2018 r.
19. Informacja Zarządu Aeroklubu Polskiego o stanie spraw związanych z wykrytymi oszustwami finansowymi w Aeroklubie Polskim
20. Dyskusja na przedstawioną informacją.
21. Dyskusja i głosowanie wnioskiem Zarządu Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar”  w sprawie uzyskania zgody Kongresu na zamianę nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „Żar”
22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
23. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
24. Podsumowanie Kongresu.
25. Zamknięcie obrad.

Przedkładając powyższe informacje Zarząd Aeroklubu Polskiego liczy na obecność delegatów członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego na XII Zwyczajnym Sprawozdawczym Kongresie Aeroklubu Polskiego.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus