Umowa dla lotniska w Olsztynie

Lotnisko Olsztyn-Dajtki (fot. skydive.olsztyn.pl/Aeroklub Warmińsko-Mazurski)

W dniu 3 września b.r. w kancelarii notarialnej w Warszawie Aeroklub Polski przekazał Aeroklubowi Warmińsko-Mazurskiemu prawo użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków stanowiących teren i infrastrukturę lotniska Dajtki w Olsztynie.

Przekazanie lotniska zostało poprzedzone pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego i nastąpiło z poszanowaniem zasad ustalonych przez WZDAP oraz Zarządy AP na warunkach analogicznych do tych zastosowanych wobec wielu innych aeroklubowych lotnisk w Polsce.

Tym samym Zarząd Aeroklubu Polskiego ostatecznie wykonał zobowiązania Walnych Zebrań Delegatów Aeroklubu Polskiego do przekazywania praw własności i użytkowania wieczystego lotnisk Aeroklubom Regionalnym od lat użytkującym te tereny. Lotnisko Dajtki było ostatnim lotniskiem, wobec którego Aeroklubowi Polskiemu przysługiwało zbywalne prawo użytkowania wieczystego.

Gratulujemy Aeroklubowi Warmińsko Mazurskiemu zawartej umowy i mamy nadzieję na dalszy rozwój infrastruktury lotniska w Olsztynie!

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus