Memoriał Kasperka - PRZESUNIĘCIE TERMINU

Aeroklub Polski

Zmianie o jeden dzień ulega termin rozegrania XIII Memoriału Janusza Kasperka. Memoriał zostanie rozegrany w dniach 27.06. do 1.07.2011 r.

Zmianom ulegają zapisy dotychczasowego pisma organizacyjnego w punktach 1,2, 9 Postanowień ogólnych oraz Program Memoriału:

1. Stawiennictwo personelu kierowniczego, personelu obsługi i Komisji
Sędziowskiej obowiązuje w dniu 27.06.2011 do godz. 19.00
2. Stawiennictwo zawodników na Odprawie Głównej w dniu 27.06.2011 o godzinie 19.00.
9. Sprawdzenie przygotowania samolotów [stan techniczny, dokumentacja] – odpowiedzialny Szef Techniczny A. Św – termin sprawdzenia 27.06.2011 od 15.00 do 19.00

Program Memoriału
 27.06.2011 r. do godz. 19.00 Zlot (zjazd) zawodników i osób funkcyjnych
27.06.2011 r. godz. 19.00 Odprawa Główna
28.06.2011 r. godz. 09.00 Otwarcie Zawodów
28.06.2011 r. godz. 10.00 do zachodu słońca - Rozgrywanie konkurencji
30.06.2011 r. godz. 18.00 Uroczyste zakończenie Memoriału
01.07.2011 – rozloty samolotów

Pismo organizacyjne wraz z wprowadzonymi zmianami dostępne jest na stronie Aeroklubu Polskiego 

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus