Komunikat Prezesa Aeroklubu Polskiego

Aeroklub Polski

Aeroklub Polski opublikował komunikat Prezesa AP, Jerzego Makuli, dotyczący wykonywania operacji lotniczych na lotnisku EPLS Strzyżewice, który zamieszczamy poniżej.

Komunikat Prezesa Aeroklubu Polskiego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Nie minął jeszcze miesiąc, odkąd objąłem stanowisko Prezesa Aeroklubu Polskiego, a już przyszło mi się zmierzyć ze sprawami wymagającymi natychmiastowej reakcji i podjęcia trudnych decyzji. Jedną z takich spraw jest funkcjonowanie Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie, a w szczególności wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem tamtejszym lotniskiem.

Na wszystkich lotniskach, gdzie Aeroklub Polski (lub w jego imieniu spółka Aero Partner) pełni rolę zarządzającego lotniskiem, nastąpił podział obowiązków na takie, które muszą być wykonywane bezpośrednio na lotnisku i takie, które są związane z aktualizacją dokumentacji lotniskowej i współpracą z urzędami lotniczymi. Przyjęty model podziału obowiązków pomiędzy Aeroklubami Regionalnymi a Aeroklubem Polskim funkcjonuje już od kilku lat i jak dotąd zdaje egzamin. Jednym z pozytywnych przykładów na skuteczność takiej formy działań może być realizowana modernizacja lotniska Białystok-Krywlany, gdzie przy współpracy AP z Aeroklubem Białostockim pozyskano olbrzymie środki publiczne na przebudowę lotniska.

Lotnisko w Lesznie nie wpisuje się w opisany wyżej model. Główny użytkownik, którym jest Aeroklub Leszczyński nie wypełnia żadnych obowiązków związanych z zarządzaniem lotniskiem. Zobowiązania wykonywała dotąd Centralna Szkoła Szybowcowa. Nowy Zarząd i Rada Szkoły wspólnie ocenili, że kondycja tej organizacji jest katastrofalna. Fakt ten dotychczas był skutecznie ukrywany, co mam nadzieję będzie przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej. Stan organizacyjny CSS Leszno, a w szczególności brak przeszkolonych pracowników z uprawnieniami, nie pozwala na bezpieczną i zgodną z przepisami eksploatację lotniska. Główny użytkownik – Aeroklub Leszczyński – jak dotąd odmawia przyjęcia na siebie tych obowiązków. Taki stan rzeczy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Na uporządkowanie tej sytuacji potrzeba czasu, a tymczasem właśnie zaczyna się sezon lotniczy. Kierując się wyłącznie bezpieczeństwem wszystkich użytkowników lotniska, jestem zmuszony podjąć decyzję o czasowym ograniczeniu wykonywania operacji lotniczych na
lotnisku EPLS Strzyżewice. Ograniczenie zostanie zdjęte natychmiast po ustanowieniu struktur zarządczych. Wyrażam głęboką nadzieję, że nastąpi to szybko i przy współudziale oraz zaangażowaniu Aeroklubu Leszczyńskiego.

Jerzy Makula
Prezes Aeroklubu Polskiego


Lotnisko Leszno-Strzyżewice (EPLS)

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus