Jerzy Boniecki nowym Trenerem Modelarskiej Kadry Narodowej

Aeroklub Polski

Zarząd AP powierzył pełnienie obowiązków Trenera Modelarskiej Kadry Narodowej Panu Jerzemu Bonieckiemu i odwołał z funkcji TKN Pana Stanisława Kubita, w związku z jego rezygnacją.

Dot.: powierzenie obowiazków trenera Modelarskiej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego Panu Jerzemu Bonieckiemu do 15.10.2011r.

Uchwała Nr 198/15/XVIII/2011 – „Na podstawie § 1 ust. 34 „Regulaminu Organizacyjnego Działalnosci Zarzadu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego” oraz ust. 1 pkt. 3 „Regulaminu powoływania oraz zakres obowiązków Trenera Kadry Narodowej w dyscyplinach sportu lotniczego”, na wniosek Komisji Modelarskiej AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza obowiazki trenera Modelarskiej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego Panu Jerzemu Bonieckiemu do 15.10.2011r.

Realizacje niniejszej uchwały Zarząd AP powierza Dyrektorowi Sportowemu AP.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 30.03.2011r."

Dot.: odwołanie Pana Stanisława Kubita z funkcji trenera Modelarskiej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego.

Uchwała Nr 197/15/XVIII/2011 – „Na podstawie § 1 ust. 34 „Regulaminu Organizacyjnego Działalnosci Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego” oraz ust. 1 pkt. 3 „Regulaminu powoływania oraz zakres obowiazków Trenera Kadry Narodowej w dyscyplinach sportu lotniczego”, na wniosek Komisji Modelarskiej AP – Zarząd Aeroklubu Polskiego odwołuje Pana Stanisława Kubita z funkcji trenera Modelarskiej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego.

Jednoczesnie Zarząd Aeroklubu Polskiego dziekuje Panu Stanisławowi Kubitowi za wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie i wkład pracy w prowadzenie Modelarskiej Kadry Narodowej. Zarząd AP liczy na możliwość dalszej współpracy z Panem Stanisławem Kubitem w działaniach na rzecz kadry i modelarstwa.

Realizację niniejszej uchwały Zarząd Aeroklubu Polskiego powierza Dyrektorowi Sportowemu AP.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 30.03.2011r.”

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus