Aeroklub Polski przystąpił do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich i Aeroklub Polski

Aeroklub Polski został członkiem Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich – organizacji, której celem działalności jest rozwój sportu, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i ochrony prawnej sportów nieolimpijskich.

Zarząd Aeroklubu Polskiego uchwałą numer 605/XIX/2018 z dnia 3 marca 2018 roku podjął decyzję o przystąpieniu AP do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich (PKSN). O wstępnych rozmowach dotyczących członkostwa AP w PKSN pisaliśmy TUTAJ.

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich (PKSN) jest niezależną organizacją pozarządową, która powstała pod koniec 2017 roku. Jej członkami mogą zostać zarówno przedstawiciele sportów nieolimpijskich, jak i przedstawiciele sportów olimpijskich.

Podstawowym celem Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich jest rozwój sportu, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i ochrony prawnej sportów nieolimpijskich. Działalność organizacji będzie przebiegać przy zachowaniu ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Komitetem Paraolimpijskim i International World Games Association.

Ideą powstania PKSN był niezaprzeczalny sukces sportowy i organizacyjny The World Games 2017. Przedstawiciele dyscyplin sportów nieolimpijskich postanowili – wzorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego – założyć związek stowarzyszeń pod nazwą Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich, w szeregi którego docelowo może wstąpić około 50 dyscyplin sportowych reprezentujących około 3 miliony naszych obywateli uprawiających sport.

Realizując swoje cele Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich zawsze będzie respektować postanowienia Karty Olimpijskiej i Światowego Kodeksu Antydopingowego.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus