Aeroklub Polski powołał spółkę Aero Partner Sp. z.o.o.

Aeroklub Polski

Władze Aeroklubu Polskiego realizując zapisy Prawa Lotniczego, w zakresie działalności związanej z zarządzaniem lotniskami użytku wyłącznego, a w przyszłości lotniskami użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji, powołał i zarejestrował spółkę prawa handlowego, która w zgodzie z obowiązującymi przepisami przejmie zadania związane z opisaną powyżej działalnością.

Aeroklub Polski poza działalnością statutową związaną z szkoleniem lotniczym i organizacją rywalizacji sportowej w sporcie lotniczym w Polsce, prowadzi już działalność w zakresie zarządzania lotniskami. W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy „Prawo lotnicze”, doszło do zmiany wymagań, jakie muszą spełniać podmioty sprawujące funkcje zarządzających lotniskami. Przede wszystkim wprowadzono przepis, który pozwala na zarządzanie lotniskami użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji wyłącznie określonym grupom podmiotów, w tym spółkom kapitałowym z siedzibą na terytorium RP.

Aeroklub Polski jako stowarzyszenie nie spełniał powyższego warunku. Dlatego jako organizacja posiadająca obecnie największą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania lotniskami, Zarząd AP powołał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Aero Partner Sp. z o.o., która 11 grudnia 2012 roku została zarejestrowana. Sama działalność spółki nie będzie ograniczała się jedynie do zarządzania lotniskami (obecnie AP prowadzi tę działalność w odniesieniu do 32 lotnisk), lecz na prowadzeniu szeroko rozumianej działalności usługowej, związanej z zarejestrowaniem, prowadzeniem, modernizacją obecnych i przyszłych lotnisk na terenie naszego kraju.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus

Komentarze

Swoją drogą - po co ta nowa spółka ma prowadzić działalność usługową "związaną z zarejestrowaniem, prowadzeniem, modernizacją obecnych i przyszłych lotnisk na terenie naszego kraju", i tym samym dublować w tym zakresie ULC??
Chyba tylko po to, żeby jedni odsyłali do drugich i z powrotem. :/
No chyba, że ULC jednak odda swoje kompetencje w tej kwestii AP, ale aż takim pesymistą to ja wolę nie być. :P

Wiadomo - władzę w nowej spółce będzie sprawował zarząd AP, na czele z sekretarzem generalnym. :P
Wszystko zostaje w rodzinie. ;)

Grubo... We władzach jest pewnie "Tajemnica Handlowa" do spółki z "Majątkiem wspólnym AP" oraz "Niemozność przekształcenia AP w federację"...

A wiadomo kto jest we władzach nowej spółki ?

AberGold ?