Aeroklub Polski: podsumowanie akcji 1% za 2020 rok

Aeroklub Polski - logo na tle nieba

Aeroklub Polski już po raz dziesiąty zakończył akcję pozyskiwania środków z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy z tego tytułu za 2020 rok przekazane Aeroklubowi Polskiemu wyniosły 248 438,00 zł. Rozpoczęła się procedura przekazania pieniędzy beneficjentom.

Aeroklub Polski jako Organizacja Pożytku Publicznego już od dziesięciu lat uczestniczy w akcji pozyskiwania wpływów z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego, które są dużym wsparciem w działaniach popularyzujących sporty lotnicze w Polsce oraz kultywowaniu historii i pamięci o ludziach lotnictwa sportowego.

Aktualnie, po uzyskaniu kompletu danych, dokonano już podsumowania i podziału środków otrzymanych z odpisu 1% podatku dochodowego za ubiegły rok. Kwota przekazana Aeroklubowi Polskiemu z tego tytułu wyniosła 248 438,00 zł.

W porównaniu do lat poprzednich, tegoroczny wynik wpływów z 1% prezentuje się następująco:
•  za 2019 rok – 222 729,60 zł
•  za 2018 rok – 205 309,20 zł
•  za 2017 rok – 224 591,13 zł
•  za 2016 rok – 184 554,69 zł
•  za 2015 rok – 203 586,09 zł
•  za 2014 rok – 260 671,77 zł
•  za 2013 rok – 224 136,31 zł
•  za 2012 rok – 211 779,16 zł
•  za 2011 rok – 130 301,26 zł

Zgodnie z Regulaminem OPP Aeroklubu Polskiego, podatnicy którzy przeznaczyli 1% swojego podatku dochodowego, mogli wskazać jeden z poniższych celów szczegółowych:
•  Aeroklub Polski
•  Aeroklub Regionalny, szkoła, klub sportowy lub inna organizacja stowarzyszona w Aeroklubie Polskim
•  Kadra Narodowa AP
•  Licencjonowany Zawodnik w sporcie lotniczym
•  Klub Seniorów Lotnictwa

Szczegółowe podsumowanie akcji 1% za 2020 rok

•  Przekazany 1% z podatku 2020 roku:
   – dla aeroklubów regionalnych, szkół, stowarzyszeń – klubów sportowych, w tym dla Klubów Seniorów Lotnictwa
      afiliowanych przy aeroklubach regionalnych – 187 765,90 zł
   – dla licencjonowanych zawodników – 41 459,40 zł
   – dla Kadry Narodowej i Komisji Specjalnościowych AP – 4 506,00 zł
   – dla Aeroklubu Polskiego – 14 706,70 zł

•  Największy beneficjent wśród klubów sportowych otrzyma kwotę w wysokości 81 467,20 zł.

•  Największy beneficjent wśród licencjonowanych zawodników otrzyma kwotę w wysokości 6 930,00 zł.

Aeroklub Polski jest ogromnie wdzięczny wszystkim tym, którzy przekazali swój 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego AP i tym samym wsparli realizację celów statutowych tego Związku, jego członków, zawodników i seniorów.

Jak odebrać przyznane środki z akcji 1% podatku za 2020 rok

W najbliższym czasie wszyscy uprawnieni beneficjenci za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymają szczegółowe informacje o wysokości należnej im kwoty wraz z instrukcją, co należy spełnić, by otrzymać przyznane środki.

W przypadku pytań Aeroklub Polski prosi o kontakt mailowy na adres opp@aeroklubpolski.pl

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus