Aeroklub Polski: podsumowanie akcji 1% za 2018 rok!

Aeroklub Polski: podsumowanie akcji 1% za 2018 rok!

Aeroklub Polski już po raz ósmy zakończył akcję pozyskiwania środków z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.  Wpływy z tego tytułu za 2018 rok przekazane Aeroklubowi Polskiemu wyniosły 205.309,20 zł. Rozpoczęła się procedura przekazania pieniędzy beneficjentom. Sprawdź, jak otrzymać przekazane środki z 1% za rok podatkowy 2018.

Aeroklub Polski jako Organizacja Pożytku Publicznego już od ośmiu lat uczestniczy w akcji pozyskiwania wpływów z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego, które są dużym wsparciem w działaniach popularyzujących sporty lotnicze w Polsce. Aktualnie, po uzyskaniu kompletu danych, dokonano już podsumowania i podziału środków otrzymanych z odpisu 1% podatku dochodowego za 2018 rok.

W 2018 roku kwota przekazana Aeroklubowi Polskiemu z tego tytułu wyniosła 205.309,20 zł.

W porównaniu do lat poprzednich, tegoroczny wynik wpływów z 1%  prezentuje się następująco:

za 2017 rok – 224.591,13 zł

za 2016 rok – 184.554,69 zł

za 2015 rok – 203.586,09 zł

za 2014 rok – 260.671,77 zł

za 2013 rok – 224.136,31 zł

za 2012 rok – 211.779,16 zł

za 2011 rok – 130.301,26 zł

Zgodnie z Regulaminem OPP AP, podatnicy którzy przeznaczyli 1% swojego podatku dochodowego, mogli wskazać jeden z poniższych celów szczegółowych:

  • Aeroklub Polski,
  • Aeroklub Regionalny, szkoła, klub sportowy lub inna organizacja stowarzyszona w Aeroklubie Polskim,
  • Kadra Narodowa AP,
  • Licencjonowany Zawodnik w sporcie lotniczym,
  • Klub Seniorów Lotnictwa.

Szczegółowe podsumowanie akcji 1% za 2018 rok

    Przekazany 1 % z podatku 2018roku:

  • Dla Członków Zwyczajnych AP – 173 644,93 zł
  • Dla licencjonowanych zawodników – 41 542,60 zł
  • Dla Komisji Specjalnościowych – 1 921,00 zł
  • Dla Aeroklubu Polskiego – 7 482,60 zł

    Największy beneficjent wśród klubów sportowych otrzyma kwotę 22.003,00 zł.
    Największy beneficjent wśród licencjonowanych zawodników otrzyma kwotę 21.668,18 zł.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim tym, którzy przekazali swój 1% na AP i tym samym wsparli realizację celów statutowych Związku, jego członków, zawodników i seniorów.

Jak odebrać przyznane środki z akcji 1% podatku za 2018 rok?

W ostatnim czasie wszyscy beneficjenci pocztą elektroniczną powinni otrzymać szczegółowe informację o wysokości przekazanej im kwoty wraz z instrukcja co należy spełnić, jak szybko otrzymać przyznane środki.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres opp@aeroklubpolski.pl.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus