Aeroklub Polski o obowiązku konsultacji lotnisk z przewoźnikami

podpis

Aeroklub Polski wystosował do Przewodniczącego Podkomisji Stałej Sejmu RP ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej, Bartłomieja Bodo - pismo z uwagami do projektu Ustawy o zmianie ustawy prawo lotnicze – druk 739. 

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią:

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus