Przejdź do treści
Szybowiec - start za wyciągarką (fot. Aeroklub Leszczyński)
Źródło artykułu

Regionalne Zawody Szybowcowe w klasie MIX w Lesznie

Aeroklub Leszczyński zaprasza pilotów szybowcowych do udziału w Regionalnych Zawodach Szybowcowych w klasie MIX, które odbędą się w dniach 27 kwietnia – 4 maja 2019 r. na lotnisku Aeroklubu Leszczyńskiego.

Zawody rozgrywane będą w klasie MIX obejmującej szybowce od klasy klub B do klasy otwartej z uwzględnieniem tabeli współczynników będącej załącznikiem do pisma organizacyjnego. Tabela współczynników TUTAJ.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez pilota ważnej licencji pilota szybowcowego, ważnego na cały czas trwania zawodów orzeczenia lekarskiego, ważnego świadectwa radiooperatora oraz polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Maksymalna liczba zawodników biorących udział w zawodach została określona na 40 osób. Wpisowe wynosi 300 zł.

Udział w zawodach należy zgłosić elektronicznie do dnia 26.04.2019 r. na stronie:
www.aeroklub.leszno.pl/index.php/rejestracja/

Dyrektorem Zawodów i Kierownikiem Sportowym jest Tomasz Krok. Funkcję Kierownika Lotów powierzono Robertowi Koralewskiemu. Biuro Meteorologiczne – Maciej Adamski. Sędzią Głównym zawodów będzie Marek Uzarowski.

Zawody zostaną zakończone 5 maja 2019 r. Ten dzień jest również dniem rezerwowym.

Więcej informacji w Piśmie organizacyjnym oraz na stronie www.aeroklub.leszno.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony