Jubileusz 50-lecia Kujawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w Inowrocławiu

Uroczystość 50-lecia powstania KUJAWSKIEGO KLUBU SENIORÓW LOTNICTWA

23 czerwca 2018 r. w Inowrocławiu miała miejsce jubileuszowa uroczystość 50-lecia powstania Kujawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Zaproszonych gości i kol. Seniorów powitał Prezes KKSL Konrad Gapiński. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz terenowych i różnych organizacji społecznych: 

1] V-ce Prezes Rady Seniorów Lotnictwa A.P .Barbara Grześkowiak-Bocian

2] Z-ca Wójta Gminy Inowrocław  mgr  Marek   Karólewski

3] Prezes Aeroklubu Kujawskiego  Jan  Gąsiorek

4] Dyrektor  Aeroklubu Kujawskiego   Jarosław Rogowski                                          

5] Delegacja Pomorskiego K.S.L. z  jej Prezesem Zbigniewem Brążkiewiczem       

6] Prezes IV Oddziału  Zw. Polskich Spadochroniarzy Radosław Barowąs             

7 ] Starszy Cechu Rzemiosł Różnych  Piotr  Jóźwiak

Referat z działalności K.K.S.L. przedstawił Prezes klubu Konrad Gapiński. Przybliżył w nim genezę  powołanie działalność  sylwetki Honorowych  zasłużonych, wyróżnionych, odznaczonych członków K.K.S.L.

Obchody 50-lecie KKSL zostały zauważalne nie tylko w Aeroklubie Kujawskim, ale także w Radzie Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego za wkład  i pracę czego wyrazem było uhonorowanie naszego Klubu  ‘’MEDALEM  RADY ‘’przez  V-ce Prezes  Barbarę  Grześkowiak—Bocian.


Były też kwiaty życzenia upominki od zaprzyjażnionych Klubów, zaproszonych gości. Zarząd Główny Zw. Polskich Spadochroniarzy w Warszawie postanowił uhonorować  Andrzeja Kieraja "ZŁOTA’ODZNAKĄ" tego Związku za wybitne zasługi dla polskiego spadochroniarstwa i związku polskich spadochroniarzy i pomoc na rzecz rozwoju IV Oddz. Zw. Polskich Spadochroniarzy w Inowrocławiu.

Z okazji naszego Jubileuszu Uchwałą Zarządu postanowiono  wyróżnić Działaczy Lotniczych zaproszonych gości sympatyków i przyjaciół oraz seniorów  K.K.S.L. statuetką i medalem 50-lecia. Po części oficjalnej przystąpiono do konsumpcji obiadu i różnych pyszności a uświetnieniem naszej uroczystości był  przepyszny tort.

Źródło: Aeroklub Kujawski
comments powered by Disqus