USA: Mija rok od wprowadzenia obowiązku rejestracji dronów

Dron

W ciągu ostatniego roku FAA poczyniła wielkie postępy w kierunku integracji bezzałogowych staków powietrznych z narodową przestrzenią powietrzną. W systemie – od 21 grudnia 2015 r. - zarejestrowanych zostało już ponad 616,000 operatorów dronów.

Po dokonaniu rejestracji on-line, użytkownicy muszą zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wykonywania lotów, co oznacza, że ponad 600 tys. amerykańskich operatorów dronów ma przynajmniej podstawową wiedzę na temat lotów BSP i ograniczeń w ich użytkowaniu, np. w pobliżu lotnisk czy miejsc użytku publicznego.

Oprócz zarejestrowania każdego statku powietrznego w krajowej bazie danych, właściciele muszą umieścić na każdej konstrukcji numer rejestracyjny przyznany przez urząd. Zasady te mają zastosowanie odnośnie dronów o wadze od 0,23 kg (0,5 funta) do prawie 25 kg (55 funtów).


Obowiązek rejestracji ma ułatwić pociągnięcie do odpowiedzialności właścicieli zdalnie sterowanych bezzałogowych aparatów latających w przypadku niebezpiecznego ich użycia. Rejestracja dronów pomoże też zbudować kulturę odpowiedzialności, zwłaszcza w przypadku nowych użytkowników, którzy nie mają doświadczenia dotyczącego funkcjonowania w amerykańskiej przestrzeni powietrznej.

W zamierzeniach FAA, zwiększy to bezpieczeństwo publiczne – zarówno w powietrzu, jak i na ziemi.

Źródło: aero-news.net
comments powered by Disqus