Prestiżowa uroczystość w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego

Prestiżowa uroczystość w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego, fot. 8 Baza Lotnictwa Transportowego

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Marcina Żal, w obecności Dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego płk. pil. Pawła Bigosa, wręczył akt mianowania prof. Dziatkowiakowi, który został awansowany decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Profesor Dziatkowiak jest wybitnym polskim kardiochirurgiem, specjalizującym się w operacjach transplantacji serca. W 1979 r. utworzył w Krakowie Instytut Kardiologii z Kliniką Kardiochirurgii, założył Fundację Rozwoju Kardiochirurgii COR AEGUM, dzięki której wybudował przodującą w kraju nową Klinikę Chirurgii Naczyń Serca i Transplantologii. Pierwszy przeszczep serca w Krakowie wykonał w 1988 r., natomiast w okresie 50 lat działalności chirurgicznej osobiście wykonał 30000 operacji - głównie serca.

Na uwagę zasługują kontakty prof. Dziatkowiaka z krakowskim lotnictwem wojskowym. W 1988 r. zwrócił się on do ówczesnego dowódcy 13. Pułku Lotnictwa Transportowego płk. pil. Zbigniewa Herca z prośbą o możliwość użycia samolotów w celu transportu serc do przeszczepu. Płk Herc zgodził się na propozycję, która po kilku latach intensywnej współpracy zaowocowała w 1993 r. podpisaniem porozumienia o świadczeniu usług wojskowego lotnictwa transportowego na rzecz transplantacji serca, pomiędzy Dowództwem Wojsk Lotniczych a Instytutem Kardiologii w Krakowie. Współpraca, nazywana potocznie "Akcją Serce" trwa do dnia dzisiejszego. Od 1998 r. wykonanych zostało w tym celu 365 zadań obejmujących 1161 lotów w czasie 1100 godzin.

Na uroczystości wręczenia prof. Dziatkowiakowi aktu mianowania obecni byli też min. płk pil. rez. Zbigniew Herc, prof. dr hab. n.med. Bogusław Kapelak - Ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie, ppłk Paweł Wójcik - Zastępca Szefa WSzW w Krakowie oraz żołnierze i pracownicy 8. BLTr.

W trakcie uroczystości prof. Dziatkowiak, w niezwykle skromnych i ciepłych słowach, przypomniał lata swojej współpracy z krakowskim lotnictwem wojskowym i podziękował za nominację. Uroczystość wręczenia Panu Profesorowi aktu mianowania na terenie 8. BLTr, odbyła się na Jego osobistą prośbę.

Dowódca bazy płk pil. Paweł Bigos w słowach skierowanych do prof. Dziatkowiaka podziękował mu za to wyróżnienie i podkreślił, że fakt przyznania Profesorowi tak prestiżowego wyróżnienia w Sali Tradycji dowodzonej przez niego jednostki, stanowi niebywały zaszczyt i honor.

Źródło: 8 Baza Lotnicza
comments powered by Disqus