Droniada 2021 za nami – wyniki

High Flyers - zwycięzcy Droniady 2021 (fot. High Flyers - Academic Scientific Association/FB)

W dniach od 28 czerwca do 4 lipca 2021 roku na terenie Aeroklubu Poznańskiego na lotnisku Kąkolewo k. Grodziska Wielkopolskiego odbyła się Droniada – poligon systemów bezzałogowych i zarazem konkurs dla zespołów akademickich w misjach specjalnych z wykorzystaniem dronów.

Droniada 2021 obejmowała trzy konkurencje: prezentację bezzałogowego systemu latającego (do zdobycia maksymalnie 10 punktów), identyfikację obszarów zajętych przez patogeny chorób roślin („Trzy kolory”; 45 punktów) oraz wykrycie w sadzie parcha i mączniaka jabłoni, następnie zaś ich precyzyjny oprysk środkami ochrony roślin symulowany przez kulki paintballowe („Drzewo życia”, 45 punktów).

W pierwszej konkurencji wygrał zespół AGH Drone Engineering (Akademia Górniczo-Hutnicza), który zdobył 10 punktów i Nagrodę Specjalną Fundacji Instytut Mikromakro w wysokości 2 tys. złotych. W drugiej i trzeciej – High Flyers – Academic Scientific Association (Politechnika Śląska). „Trzy kolory” zespół ukończył z 26 punktami, natomiast w konkurencji „Drzewo życia” uzyskał aż 43 punkty. Dzięki temu ta drużyna otrzymała pierwszą Nagrodę Główną w wysokości 20 tys. złotych, którą ufundowało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) oraz dwie Nagrody Specjalne po 2,5 tys. złotych od Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Regulamin stanowi, że Nagrody Główne (pieniężne) mogą przypaść wyłącznie zespołowi, który miał 50% i jeden punkt z każdej konkurencji. Wymóg ten – oprócz zespołu z Politechniki Śląskiej – spełnił tylko zespół AKL Politechniki Wrocławskiej, zdobywając odpowiednio po 8, 23,5 oraz 35,5 punktów, czyli łącznie 67 punktów. Tym samym zespół z Wrocławia został uhonorowany czekiem na 15 tys. złotych przez PCSS.

Trzecie miejsce zajął zespół AGH Drone Engineering z łącznym wynikiem 43 punktów, czwarte Raptors z Politechniki Łódzkiej, piąte Sky Crew z Politechniki Łódzkiej, szóste AKL Politechniki Poznańskiej, siódme ex equo zespoły One More Flight (zespół Open) oraz WUThrust z Politechniki Warszawskiej. Pozostałe trzy zespoły nie były klasyfikowane.

Oprócz nagród pieniężnych przyznano nagrody specjalne w postaci płatnych staży i nagrody rzeczowej. Po rekomendacji Komisji Sędziowskiej PCSS zaprosił cztery osoby z zespołu Politechniki Wrocławskiej na staże do siebie. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa podjęła decyzje, że zaprasza na staże aż trzy zespoły: High Flyers, Sky Crew i AGH Drone Engineering. To efekt wykazania się nieszablonową strategią w konkurencjach „Trzy kolory” i „Drzewo życia”.


Drony zespołu High Flyers (fot. High Flyers - Academic Scientific Association/FB)


Natomiast spółka Prometheus S.A., Złoty Sponsor Droniady, przekazała zespołowi High Flyers nagroda rzeczową w formie aparatury Futaba za wykazanie się największą skutecznością strzelecką w konkurencji Drzewo życia. Gratulujemy!

Przebieg konkursu

Konkurs dzielił się na fazę testową, online i fazę terenową. W lutym 2020 r. deklarację startu złożyło 11 zespołów. Po fazie testowej, w której tworzono i sprawdzano skuteczność algorytmów oraz wykorzystywano środowisko obliczeniowe PCSS w celu uczenia maszynowego sieci neuronowych (Komputer Dużej Mocy Altair), do pierwszej konkurencji online przystąpiło osiem zespołów. Lecz już w samych konkurencjach terenowych na lotnisku EPPG Kąkolewo ostatecznie wystartowało sześć.

Należy podkreślić, że po raz pierwszy w dziejach Droniady jeden z zespołów wykonał skutecznie w misję w nasilającym się deszczu. To High Flyers, tym samym udowadniając, że spełnił jeden z warunków regulaminowych o gotowości startu drona w trwającej przez 15 minut mżawce.

Jednocześnie wszystkiej sześć zespołów, które wzięło udział w konkurencjach terenowych, dość dobrze poradziło sobie z silnym wiatrem i wykazało się zimną krwią w sytuacjach awaryjnych jak Politechnika Poznańska i Sky Crew.

Generalnie poziom przygotowań do części głównej konkursu oceniamy na zdecydowanie wyższy niż w poprzednich latach. Wygrały te zespoły, które najwięcej ćwiczyły w polu i po wielokroć oblatywały swoje systemy oraz sprawdzały poprawność działania algorytmów.

Nie mniej ważnym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu tegorocznej Droniady, była bardzo dobra współpraca różnych środowisk – przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego, którzy poświęcili własne urlopy, by na miejscu pomóc zorganizować i przeprowadzić poszczególne konkurencje; pracowników PCSS, którzy stworzyli podwaliny świetnego systemu analizującego online wyniki konkursu oraz dbali o działanie sieci transmisji danych w polu w deszczu i spiekocie; przedstawicieli Aeroklubu Poznańskiego i spółki Aeroport, którzy przyjaźnie i konstruktywnie współtworzyli konkurs, wolontariuszy Fundacji Instytutu Mikromakro z kręgu Radia Pałacc Collegium Civitas oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, bez których nie wyobrażamy sobie dzisiaj jak by wyglądał ten tydzień w Kąkolewie. Dziękujemy!

Informacja o konkursie

Głównym organizatorem konkursu technologiczne Droniada jest Fundacja Instytut Mikromakro, zaś współorganizatorami Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), Politechnika Poznańska i Aeroklub Poznański. Patronatem honorowym objął konkurs Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Gościem Specjalnym była Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Partnerem Strategicznym Fundacji Instytut Mikromakro jest Spartaqs Group, Mecenasem Droniady – Intel, zaś Złotymi Sponsorami firmy Clico, IntegraleIT oraz Prometheus SA. Partnerem Technologicznym jest Sony. Partnerami są natomiast firmy i instytucje jak AeroMind, Instytut Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej, Airworks, Dilectro, Grupa Tomkov, DronLab, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, OpenLink, PRF Paintball, SalesManago oraz TME.

Zespół                                                 Demo systemu BSP (liczba punktów)
Raptors, Politechnika Łódzka                     7,0
SkyCrew, Politechnika Łódzka             7,0
One More Flight, Warszawa                     8,0
Wuthrust, Politechnika Warszawska     8,0
AKL Politechniki Poznańskiej             8,0
AKL Politechniki Wrocławskiej             8,0
High Flyers, Politechnika Śląska             9,0
AGH Drone Engineering                   10,0

Zespół                                                Trzy kolory (liczba punktów)
Raptors, Politechnika Łódzka                     2,0
SkyCrew, Politechnika Łódzka             7,0
AKL Politechniki Poznańskiej             9,0
AGH Drone Engineering                   17,0
AKL Politechniki Wrocławskiej           23,5
High Flyers, Politechnika Śląska           26,0

Zespół                                                Drzewo życia (liczba punktów)
AKL Politechniki Poznańskiej           -3,0
SkyCrew, Politechnika Łódzka            4,0
AGH Drone Engineering                  16,0
Raptors, Politechnika Łódzka                  19,0
AKL Politechniki Wrocławskiej          35,5
High Flyers, Politechnika Śląska          43,0

Zespół                                                Klasyfikacja generalna (liczba punktów)
Melavio, Politechnika Warszawska    –
Dronpix, Kraków                                    –
Stamax, Kraków                                    –
One More Flight, Warszawa                    8,0
Wuthrust, Politechnika Warszawska    8,0
AKL Politechniki Poznańskiej          14,0
SkyCrew, Politechnika Łódzka          18,0
Raptors, Politechnika Łódzka                  28,0
AGH Drone Engineering                  43,0
AKL Politechniki Wrocławskiej          67,0
High Flyers, Politechnika Śląska          78,0
 
Źródło: 5zywiolow.pl
comments powered by Disqus