Lot pożegnalny ppłk pil. Michała Łukaszuka

Lot pożegnalny ppłk pil. Michała Łukaszuka (fot. M.B./56blot.wp.mil.pl)

W dniu 29 stycznia 2019 r. zgodnie z „Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” ppłk pil. Michał Łukaszuk wykonał na śmigłowcu Mi-2 lot pożegnalny w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

Ppłk pil. Michał Łukaszuk w czasie swojej 25 letniej służby wykonując loty na śmigłowcach Mi-2, Mi-24 i W-3 w powietrzu spędził ponad 2700 godzin. Jest pilotem instruktorem posiadającym Mistrzowską klasę pilota oraz pilotem doświadczalnym.

W czasie swojej służby wielokrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju w Iraku i Republice Afganistanu oraz brał udział w ćwiczeniach narodowych i międzynarodowych.W swojej karierze lotniczej wyszkolił wielu nowych adeptów sztuki lotniczej.

 
(fot. M.B./56blot.wp.mil.pl)

W dniu 31.01.2019 r. w 56. Bazie Lotniczej w obecności sztandaru, Dowódcy, żołnierzy i pracowników RON Bazy odbyła się uroczystość pożegnania ppłk pil. Michał Łukaszuka, wraz z którym do rezerwy odchodziło 11 żołnierzy.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Dowódcy przez Szefa Sztabu Bazy. Po wprowadzeniu Sztandaru Jednostki i odegraniu hasła „Wojska Polskiego” nastąpiło odczytanie przebiegu służby odchodzących żołnierzy i rozkazów personalnych o wyróżnieniach i ubyciu ewidencyjnym. Po wręczeniu medali i listów gratulacyjnych głos zabrał Dowódca Jednostki płk pil. Krzysztof Zwoliński, który w krótkich żołnierskich słowach podziękował odchodzącym żołnierzom za ich ogromny wkład pracy, zaangażowanie, profesjonalizm i rzetelną służbę dla dobra Bazy i całości Sił Zbrojnych RP.

Następnie w imieniu wszystkich odchodzących głos zabrał ppłk pil. Michał Łukaszuk, który podziękował Dowódcy, wszystkim przybyłym na uroczystość kolegom, koleżankom i rodzinom za wszystkie lata służby pełnionej w 56. Bazie Lotniczej.


(fot. M.B./56blot.wp.mil.pl)

Źródło: 56 Baza Lotnicza
comments powered by Disqus