Kurs w Bazie Lotniczej Sił Powietrznych Królestwa Belgii

Kurs w Bazie Lotniczej Sił Powietrznych Królestwa Belgii (fot. Piotr Gronczyński, kpt. Jacek Janowski, st. kpr. Edyta Ślusarek )

W dniach 24.09.-10.10.2014r. w Bazie Lotniczej Sił Powietrznych Królestwa Belgii w miejscowości Florennes realizowana była kolejna edycja kursu standaryzacyjnego z zakresu odzyskiwania izolowanego personelu - Combined Joint Personnel Recovery Standarisation Course (CJPRSC-2014). Głównym celem ćwiczenia było planowanie i praktyczna realizacja misji z zakresu Personnel Recovery (PR) w środowisku międzynarodowym w oparciu o obowiązujące procedury i dokumenty normatywne.

Zgodnie z decyzją Dowódcy Generalnego RSZ oraz Planem Współpracy Międzynarodowej Resortu ON w roku 2014 do udziału w kursie wydzielono komponent lotniczy z 1.BLWL - Inowrocław składający się z sił i środków 56. Bazy Lotniczej tj. czterech śmigłowców (2xW-3PL "Głuszec" + 2xMi-24W "Hind") oraz 32 żołnierzy.

Ćwiczenie zostało podzielone na dwa zasadnicze bloki: część teoretyczną i część praktyczną poprzedzoną jednodniowymi lotami zapoznawczymi. Każdy dzień szkoleniowy rozpoczynał się o godzinie 08.00 kompleksową odprawą przedlotową w trakcie której kierownictwo ćwiczenia przedstawiało aktualny status lotniska bazowania, lotnisk zapasowych oraz szczegółową prognozę pogody, a także scenariusz ćwiczenia oraz aktualną sytuację polityczną panującą na terenie "wirtualnych" państw: Bordonia, Tauronia.

Następnie po otrzymaniu rozkazu ATO (Air Tasking Order) następował podział zadań dla poszczególnych sił zadaniowych oraz nominacja RMC (Rescue Mission Comander) dla każdej misji ratunkowej. Po lądowaniu każdorazowo realizowano szczegółowy debriefing.

W trakcie trwania kursu czterech oficerów ze składu polskiego komponentu lotniczego dowodziło procesem planowania i realizacji misji jako RMC. Przedmiotowe ćwiczenie było kontynuacją szkolenia specjalistycznego eskadry CSAR z 56.BLot - Inowrocław oraz dalszym doskonaleniem działania w ramach międzynarodowej grupy zadaniowej PR. Komponentem lotniczym dowodził Dowódca 56.BLot - płk pil. Zbigniew Musiał.

tekst: ppłk Piotr Kowalski
zdjęcia: kpt. Piotr Gronczyński, kpt. Jacek Janowski, st. kpr. Edyta Ślusarek

Źródło: 56 Baza Lotnicza
comments powered by Disqus