41BLotSz: Ćwiczebny alarm pożarowy

41BLotSz: Ćwiczebny alarm pożarowy

W dniu 03.06.2013 r. został przeprowadzony ćwiczebny alarm pożarowy z ewakuacją osób (w tym osoby uwięzionej w kabinie samolotu TS 11 – ISKRA), statków powietrznych, dokumentacji i sprzętu technicznego z hangaru i pomieszczeń zaplecza technicznego Eskadry Obsługo MI – 2, SW – 4.

W zajęciach uczestniczył Dowódca płk  pil. dr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI oraz cały stan osobowy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego.

„Ćwiczebny alarm pożarowy” poprowadzony został przez Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej 41.BLSz p. Justynę Kujdę w oparciu o scenariusz przygotowany we współpracy z panem Andrzejem Cybulą. Alarm odbył się przy współudziale Zastępów Ratowniczo Gaśniczych Straży WSP, PSP, OSP ,osób funkcyjnych oraz służby medycznej.

Głównym celem przeprowadzenia alarmu było sprawdzenie systemu powiadamiania w przypadku tego typu zdarzeń, ocena działań służb dyżurnych i osób funkcyjnych oraz doskonalenie metod współdziałania z siłami wsparcia Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z zewnątrz. 
 

Źródło: 41 BLotSz
comments powered by Disqus