Zbiórka pieniędzy na replikę Dzwonu Bohaterskich Lotników Żwirki i Wigury

Dzwon Bohaterskich Lotników Żwirki i Wigury

Dowództwo 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego uczestniczy w Komitecie Honorowym do ufundowania repliki „Dzwonu Bohaterskich Lotników Żwirki i Wigury” w 80-tą rocznicę zwycięstwa kpt. Pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury w międzynarodowym challenge’u lotniczym w sierpniu 1932 roku w Berlinie oraz ich tragicznej śmierci 11 września 1932 roku pod Cierlickiem na terenie ówczesnej Republiki Czechosłowackiej. Dzwon ten został ufundowany przez społeczeństwo polskie w 1937 roku w 5-tą rocznicę zwycięstwa i śmierci Żwirki i Wigury. W wyniku wybuchu II Wojny Światowej, został zagrabiony przez hitlerowskie wojska i ślad po nim zaginął.

Z inicjatywą wystąpił Zarząd Główny Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Zamiarem ich jest ufundowanie dwóch identycznych dzwonów. Jeden przewidziany jest dla Żwirkowiska, a jego uroczyste przekazanie dla Domu Polskiego w Cierlicku nastąpi w dniu 8 września 2012 roku. Drugi przewidziany jest dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Zbiórka datków będzie trwała do 30 grudnia 2011 roku i prowadzona będzie w Sekretariacie Dowódcy 4. SLSz

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus